Hà Nội chưa biết làm gì với cầu Long Biên

26/02/2014 18:18
(GDVN) - Cuộc tranh luận giữa việc giữ hay phá cầu Long Biên sẽ còn phải chờ đợi lâu nữa mới ngã ngũ, bởi chính quyền Hà Nội vẫn chưa có “lối ứng xử” nhất quán, tối ưu.

Ngày 26/2, ông Nguyễn Thịnh Thành - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của UBND thành phố Hà Nội đã chính thức nêu quan điểm của thành phố, rằng: Theo Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 có phương án làm cầu đường sắt vượt sông Hồng tại khu vực cầu Long Biên.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 633/VPCP-KTN ngày 24/01/2014, Thành phố Hà Nội cùng với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng giao cơ quan tư vấn nghiên cứu, đề xuất phương án hướng tuyến và vị trí cầu đường sắt vượt sông Hồng. Các phương án cụ thể do cơ quan tư vấn đề xuất vừa qua sẽ còn được bàn bạc và thảo luận.

Theo ông Thành, Hà Nội luôn có quan điểm nhất quán về việc phải giải quyết hài hòa giữa bảo tồn và phát triển nên sẽ sớm cùng các cơ quan liên quan tổ chức hội thảo với sự tham gia rộng rãi của các nhà khoa học, nhà quản lý, các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực để xem xét toàn diện, khách quan, khoa học, nhằm đề xuất phương án tối ưu đảm bảo gắn kết việc bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa cầu Long Biên – cầu đường sắt hiện có gắn với bảo tồn khu phố cổ, với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phát triển giao thông, đảm bảo tốt nhất yêu cầu cảnh quan kiến trúc và môi trường đô thị của Thành phố theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Kết quả của cuộc hội thảo này, sẽ được Hà Nội và Bộ GTVT báo cáo Chính phủ quyết định.

Như thế, đến nay, ngay bản thân Hà Nội cũng chưa biết sẽ đối xử với cây cầu này như thế nào.

Nguyệt Minh