Hà Nội: Dừng mua 72 xe công

27/12/2012 07:52
UBND TP Hà Nội vừa ban hành chương trình hành động tăng cường tiết kiệm chống lãng phí.

Theo đó, năm 2013, TP Hà Nội tạm thời chưa bố trí kinh phí mua ô tô theo chức danh. Đối với ô tô chuyên dùng, chỉ ưu tiên mua xe phục vụ phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn, xe cứu thương, xe tang. Theo dự toán năm 2013, TP Hà Nội đã cắt giảm 72 ô tô tương đương hơn 56,2 tỉ đồng. Trong năm tới, ngân sách Hà Nội sẽ không bố trí kế hoạch vốn cho xây dựng mới trụ sở các cơ quan TP và quận, huyện, thị xã; cắt giảm hoặc dừng đi công tác… để đầu tư cho phát triển.

T.Dũng/Người lao động