"Hải quân cần tăng cường chuẩn bị đấu tranh quân sự"

07/12/2011 08:53 Đông Bình (Theo Tân Hoa xã)
(GDVN) - Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào vừa gặp gỡ các đại biểu Đại hội Đảng bộ Hải quân và Hội nghị Trang bị PLA, quán triệt tinh thần cơ bản cho họ.

Tân Hoa xã đưa tin, ngày 6/12 tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương ĐCSTQ Hồ Cẩm Đào đã lần lượt hội kiến với Đại biểu Đại hội Đại biểu Đảng bộ Hải quân TQ lần thứ 11 và Đại biểu Hội nghị Công tác Trang bị Toàn quân PLA.

Cuộc hội kiến này còn có sự tham gia của Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương ĐCS TQ Tập Cận Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương ĐCSTQ Quách Bá Hùng;

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu, Ủy viên Quân ủy Trung ương Lương Quang Liệt, Trần Bỉnh Đức, Liêu Tích Long, Thường Vạn Toàn, Tịnh Chí Viễn, Ngô Thắng Lợi, Hứa Kỳ Lượng.

Ngày 6/12, tại Bắc Kinh, lãnh đạo Quân ủy Trung ương DDCSTQ gồm Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đã gặp gỡ đại biểu Đại hội Đảng bộ Hải quân lần thứ 11.

Tại trung tâm hoạt động văn hóa cơ quan Hải quân, ông Hồ Cẩm Đào đã hội kiến với toàn thể đại biểu của Đại hội Đại biểu Hải quân TQ lần thứ 11, nghe báo cáo công tác của Hải quân, bày tỏ chúc mừng, thăm hỏi các đại biểu và binh sĩ Hải quân.

Đồng thời, Chủ trịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh: “Cần giương cao ngọn cờ vĩ đại xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, dưới sự chỉ đạo của lý luận Đặng Tiểu Bình và tư tưởng quan trọng “Ba đại diện”, đi sâu quán triệt thực hiện quan điểm phát triển khoa học, học tập quán triệt nghiêm túc tinh thần Hội nghị Trung ương 6 khóa XVII của Đảng, tập trung xoay quanh đường lối chính xây dựng quốc phòng và quân đội, ra sức phát huy truyền thống tốt đẹp của quân đội, đẩy nhanh xây dựng chuyển đổi Hải quân, mở rộng tăng cường chuẩn bị đấu tranh quân sự, thúc đẩy vững chắc hiện đại hóa Hải quân, có đóng góp mới và lớn hơn cho bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ hòa bình thế giới”.

Tại phòng khách của khách sạn Kinh Tây, lãnh đạo Quân ủy Trung ương ĐCSTQ là ông Hồ Cẩm Đào đã gặp gỡ với các đại biểu tham dự Hội nghị Công tác Trang bị Toàn quân của PLA. Hồ Cẩm Đào chúc mừng những thành tựu trong xây dựng vũ khí trang bị PLA trong những năm qua.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào gặp gỡ đại biểu Hội nghị Công tác Trang bị Toàn quân của Quân đội Trung Quốc

Hội nghị Công tác Trang bị Toàn quân của PLA được triệu tập ngày 5/12, nhiệm vụ chủ yếu là: tập trung tổng kết công tác trang bị toàn quân của PLA trong giai đoạn thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 11, triển khai toàn diện công tác trang bị quân đội và xây dựng phát triển trang bị giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 12, thống nhất tư tưởng, làm rõ yêu cầu, với điểm khởi đầu mới, thúc đẩy xây dựng, phát triển khoa học vũ khí trang bị.

Các bộ ngành của chính phủ Trung Quốc, Viện Khoa học Trung Quốc, 4 Tổng bộ của PLA và lãnh đạo Hải quân đã lần lượt tham gia hội kiến.
Đông Bình (Theo Tân Hoa xã)