Hải quân Hy Lạp phô diễn sức mạnh trong ngày lễ trọng đại

28/10/2012 10:34 Lê Mai (theo Hellenic Navy, Mps)
(GDVN) - Các chiến hạm và binh sỹ của Hải quân Hy Lạp vừa tham gia vào một buổi lễ trọng đại đánh dấu kỷ niệm năm thứ 100 của sự kiện Giải phóng thành phố Thessaloniki. Đây là thành phố cổ được thành lập bởi Vua Cassander of Macedon vào năm 515 trước Công Nguyên. Dưới đây là một số hình ảnh.
Hải quân Hy Lạp tham gia kỷ niệm năm thứ 100 của sự kiện Giải phóng thành phố Thessaloniki.
Hải quân Hy Lạp tham gia kỷ niệm năm thứ 100 của sự kiện Giải phóng thành phố Thessaloniki.
Hải quân Hy Lạp tham gia kỷ niệm năm thứ 100 của sự kiện Giải phóng thành phố Thessaloniki.
Hải quân Hy Lạp tham gia kỷ niệm năm thứ 100 của sự kiện Giải phóng thành phố Thessaloniki.
Hải quân Hy Lạp tham gia kỷ niệm năm thứ 100 của sự kiện Giải phóng thành phố Thessaloniki.
Hải quân Hy Lạp tham gia kỷ niệm năm thứ 100 của sự kiện Giải phóng thành phố Thessaloniki.
Hải quân Hy Lạp tham gia kỷ niệm năm thứ 100 của sự kiện Giải phóng thành phố Thessaloniki.
Hải quân Hy Lạp tham gia kỷ niệm năm thứ 100 của sự kiện Giải phóng thành phố Thessaloniki.
Hải quân Hy Lạp tham gia kỷ niệm năm thứ 100 của sự kiện Giải phóng thành phố Thessaloniki.
Hải quân Hy Lạp tham gia kỷ niệm năm thứ 100 của sự kiện Giải phóng thành phố Thessaloniki.
Hải quân Hy Lạp tham gia kỷ niệm năm thứ 100 của sự kiện Giải phóng thành phố Thessaloniki.
Hải quân Hy Lạp tham gia kỷ niệm năm thứ 100 của sự kiện Giải phóng thành phố Thessaloniki.
Hải quân Hy Lạp tham gia kỷ niệm năm thứ 100 của sự kiện Giải phóng thành phố Thessaloniki.
Hải quân Hy Lạp tham gia kỷ niệm năm thứ 100 của sự kiện Giải phóng thành phố Thessaloniki.
Hải quân Hy Lạp tham gia kỷ niệm năm thứ 100 của sự kiện Giải phóng thành phố Thessaloniki.
Hải quân Hy Lạp tham gia kỷ niệm năm thứ 100 của sự kiện Giải phóng thành phố Thessaloniki.
Hải quân Hy Lạp tham gia kỷ niệm năm thứ 100 của sự kiện Giải phóng thành phố Thessaloniki.
Hải quân Hy Lạp tham gia kỷ niệm năm thứ 100 của sự kiện Giải phóng thành phố Thessaloniki.
Hải quân Hy Lạp tham gia kỷ niệm năm thứ 100 của sự kiện Giải phóng thành phố Thessaloniki. Hải quân Hy Lạp tham gia kỷ niệm năm thứ 100 của sự kiện Giải phóng thành phố Thessaloniki. Hải quân Hy Lạp tham gia kỷ niệm năm thứ 100 của sự kiện Giải phóng thành phố Thessaloniki.
Hải quân Hy Lạp tham gia kỷ niệm năm thứ 100 của sự kiện Giải phóng thành phố Thessaloniki.
Hải quân Hy Lạp tham gia kỷ niệm năm thứ 100 của sự kiện Giải phóng thành phố Thessaloniki.
Hải quân Hy Lạp tham gia kỷ niệm năm thứ 100 của sự kiện Giải phóng thành phố Thessaloniki.
Hải quân Hy Lạp tham gia kỷ niệm năm thứ 100 của sự kiện Giải phóng thành phố Thessaloniki.
Hải quân Hy Lạp tham gia kỷ niệm năm thứ 100 của sự kiện Giải phóng thành phố Thessaloniki.
Hải quân Hy Lạp tham gia kỷ niệm năm thứ 100 của sự kiện Giải phóng thành phố Thessaloniki.
Lê Mai (theo Hellenic Navy, Mps)