Hàng vạn người hồi hộp khi xem thi chọi trâu ở Hải Lựu (Vĩnh Phúc)

09/02/2012 07:30 Hải Sơn -Cao Tuân
(GDVN) - Lễ hội chọi trâu Hải Lựu (Sông Lô - Vĩnh Phúc) diễn ra từ ngày 16 đến ngày 17 tháng Giêng đã thu hút hàng vạn du khách đến tham dự...
Một góc hội chọi
Thăm dò đối thủ
Quyết liệt
Đỡ đòn
Cang sức
Móc hầu
Né đòn
Rượt đuổi
Nghênh chiến
Vào xới
Đỡ đòn...
Móc mắt

Phi thân
Tháo chạy...
Hải Sơn -Cao Tuân