Trung tuần tháng 12/2013, quân đội Mỹ đã thử nghiệm thành công một loại vũ khí laser cơ động mới có khả năng đánh chặn cả các quả đạn cối cũng như máy bay không người lái (UAV).

Những hình ảnh chính thức từ cuộc thử nghiệm trên thực địa từ bãi thử nghiệm tên lửa White Sands gần đây mới được các trang thông tin quốc phòng công bố.

Quân đội Mỹ đã dùng hệ thống vũ khí laser đánh chặn cơ động có tên là HEL MD - viết tắt của cụm từ  "High Energy Laser Mobile Demonstrator " - tức máy phóng laser năng lượng cao cơ động để bắn hạ các quả đạn cối cũng như UAV mục tiêu.

Đây là một trong những bước tiến mới của quân đội Mỹ trong lĩnh vực khai thác và ứng dụng công nghệ laser trong chế tạo vũ khí phòng thủ.

Hệ thống HEL MD do hãng Boeing có thể cùng lúc đánh chặn được 90 quả đạn cối, nhiều thiết bị UAV.