Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng ‘ưu ái’ một nữ trưởng phòng

17/10/2018 07:58 LÃ TIẾN
(GDVN) - Là trưởng phòng của bệnh viện, bà Liễu còn được bổ nhiệm làm Phó trưởng bộ môn Điều dưỡng, Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng và được giao phụ trách chuyên môn.

Ngày 25/5/2016, Phó giáo sư, Tiến sĩ Vũ Đức Long, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng ký quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thị Liễu, Trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện Việt Tiệp giữ chức vụ Phó trưởng bộ môn Điều dưỡng của nhà trường.

Thời hạn bổ nhiệm bà Phạm Thị Liễu là 5 năm. Lương và các khoản phụ cấp của bà Liễu do Bệnh viện Việt Tiệp chi trả theo quy định.

Theo ông Vũ Đức Long, việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Liễu làm Phó trưởng bộ môn Điều dưỡng vào thời điểm bộ môn không có trưởng khoa.

Trong khi đó, bà Phạm Thị Minh Hà lúc đó đang là Phó trưởng bộ môn Y học lâm sàng được giao nhiệm vụ phụ trách bộ môn Điều dưỡng của nhà trường.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng ‘ưu ái’ Trưởng phòng bệnh viện Việt Tiệp (Ảnh: Lã Tiến)

“Bà Liễu có bằng Thạc sĩ Điều dưỡng, được đào tạo từ nước ngoài về, nên nhà trường nhận thấy bà Liễu có đủ khả năng chuyên môn để đảm nhận vị trí chịu trách nhiệm cao nhất về mặt chuyên môn.

Do đó, sau khi được bổ nhiệm nhà trường tin tưởng giao bà Liễu phụ trách chuyên môn của bộ môn Điều dưỡng”, ông Long nói.

Cũng theo ông Long, bà Phạm Thị Liễu còn chịu trách nhiệm về việc quản lý học sinh, sinh viên; tham gia giảng dạy, xây dựng giáo trình và đặc biệt là thẩm định đề thi.

Tuy nhiên, đối chiếu với khoản 1, Điều 16, Nghị định 111 ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng đã vượt quá thẩm quyền, có sự “ưu ái” khi giao bà Phạm Thị Liễu phụ trách chuyên môn, thẩm định đề thi…tại bộ môn Điều dưỡng.

Phải làm rõ vụ đánh úp giáo viên, bổ nhiệm “không trong sáng” phó phòng

Trao đổi với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, lãnh đạo Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng xác nhận, bà Phạm Thị Liễu đang là Trưởng phòng Điều dưỡng của bệnh viện, được bổ nhiệm làm Phó trưởng bộ môn Điều dưỡng Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng.

“Việc bổ nhiệm như vậy là chuyện bình thường. Tuy nhiên, trên cương vị Phó trưởng bộ môn Điều dưỡng của Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng, bà Liễu chỉ có nhiệm vụ giúp đỡ, hỗ trợ phía nhà trường về việc quản lý học sinh tại bệnh viện. Còn việc quản lý về mặt chuyên môn phải do nhà trường”, lãnh đạo Bệnh viện Việt Tiệp nói.

Tại Khoản 1, Điều 16, Nghị định 111 ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe quy định về người giảng dạy thực hành của cơ sở thực hành:

a) Được cơ sở giáo dục mời tham gia hoạt động xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, tài liệu đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn;

b) Được công nhận là giảng viên (hoặc giáo viên) cơ hữu hoặc thỉnh giảng của cơ sở giáo dục khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về giáo dục;

c) Người giảng dạy thực hành của cơ sở thực hành công lập thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định này đáp ứng yêu cầu được kiêm nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, trưởng, phó khoa, bộ môn của cơ sở giáo dục công lập theo quy định của pháp luật hiện hành về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và được hưởng các quyền lợi như giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục trong việc bổ nhiệm chức danh và xét tặng danh hiệu đối với nhà giáo theo quy định của pháp luật, trừ cơ sở thực hành của lực lượng vũ trang;

LÃ TIẾN