Hiệu trưởng Trường Giồng Ông Tố bị đề xuất kỷ luật cảnh cáo

17/11/2018 06:50 Phương Linh
(GDVN) - Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Giồng Ông Tố, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh bị đề xuất kỷ luật cảnh cáo, do có nhiều vi phạm trong điều hành.

Ngay sau khi Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết: “Vì sao ông Nguyễn Văn Hiếu cố tình che giấu thông tin? “, ngay trong ngày 14/11/2018, ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ký văn bản 4025/GDĐT-VP về việc phúc đáp văn bản yêu cầu của Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam.

Theo đó, với nội dung điểm kiểm tra lại của học sinh lớp 10, năm học 2016 – 2017 của trường, có một số em không đủ điều kiện, nhưng năm học sau đó lại được lên lớp 11, Hiệu trưởng và bộ phận nhập điểm điều chỉnh điểm kiểm tra lại trong hè năm học đó từ rớt thành đậu.

Cụ thể: Trong năm học đó, có 18 học sinh phải thi lại môn Toán khối 10, có 1 em học sinh vắng.

Trích văn bản 4025 do ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố ký (ảnh: P.L)

Hiệu trưởng đã phân cho 2 giáo viên chấm bài, và kết quả là có 12 em có bài kiểm tra dưới 3,5 điểm.

Sau khi có kết quả chấm điểm kiểm tra lại môn Toán lớp 10 thấp, Hiệu trưởng đã phân công cho 2 giáo viên khác chấm lại.

Kết quả chấm lại: Lần 1 thì có 6 học sinh đạt trên 3,5 điểm, lần 2 thì có 12 học sinh đạt trên 3,5 điểm.

Vì sao ông Nguyễn Văn Hiếu cố tình che giấu thông tin?

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét: 12 học sinh này đã được thay đổi điểm tăng từ 0,05 đến 1 điểm, đã dẫn đến việc thay đổi kết quả lên lớp của 6 học sinh.

Việc chấm kiểm tra lại lần 2 có thay đổi kết quả hai lần chấm, mà nhà trường đã không tổ chức trao đổi, đối thoại giữa giáo viên chấm lần 1 và lần thứ 2.

Không có sự thống nhất, hội ý giữa hai cặp chấm kiểm tra lại môn Toán lớp 10. Như vậy, nội dung phản ánh Hiệu trưởng cho chấm kiểm tra lại lần 2, môn Toán lớp 10 và điều chỉnh điểm kiểm tra lại là có cơ sở.

Việc tổ chức chấm kiểm tra lại lần 2 này, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Giồng Ông Tố đã có những vi phạm quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 19/10/2018, Đoàn Thanh tra của Sở đã công bố kết luận thanh tra 3409/KL-GDĐT-TTr tại trường.

Sau đó, nhà trường cũng đã tổ chức công khai kết luận thanh tra này theo đúng quy định.

Ngày 5/11/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức họp, kiểm điểm , xem xét trách nhiệm của Hiệu trưởng.

Theo một đại diện lãnh đạo nhà trường, và cũng là thành viên tham dự cuộc họp này, với sự tham dự của đầy đủ các phòng, ban chuyên môn trực thuộc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, 7/7 phiếu đã đồng ý chuyển các vi phạm của Hiệu trưởng ra Hội đồng kỷ luật của Sở, 5 thành viên của Sở đề nghị cảnh cáo và 2 thành viên còn lại đề nghị khiển trách.

Kết quả, Hiệu trưởng nhà trường bị đề xuất mức kỷ luật cảnh cáo.

Tuy nhiên, mức đề xuất này sẽ còn phải trình ra Hội đồng kỷ luật, trước khi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ký quyết định kỷ luật Hiệu trưởng.

Phương Linh