Hiệu trưởng trường Xuân Hòa xin lỗi, trả lại tiền tạm thu cho phụ huynh

04/12/2017 06:10 NHÂN MINH
(GDVN) - Hiệu trưởng Trường mầm non Xuân Hòa đã trả lại tiền tạm thu cho các phụ huynh. Đã có 371/372 phụ huynh nhận lại tiền.

Ngày 30/11, trao đổi với Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, sau khi nhận được phản ánh về các khoản tạm thu,  qua công tác thanh tra, kiểm tra, lãnh đạo Trường Trường mầm non Xuân Hòa  đã trả lại tiền cho các phụ huynh.

“Sau khi thanh tra, kiểm tra trường mầm non Xuân Hòa đã trả lại tiền tạm thu cho các phụ huynh”, ông Đặng Việt Phú, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phúc Yên cho biết.  

Theo đó, tại nội dung báo cáo số 391/GD&ĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phúc Yên về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 242/KL-GD&ĐT gửi Ủy ban nhân dân thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc như sau:

Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Hòa đã viết bản kiểm điểm trách nhiệm về những sai sót trong việc phối hợp với Ban Đại diện cha mẹ học sinh trong hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh năm học 2016 – 2017.

Khuôn viên Trường mầm non Xuân Hòa. Ảnh: Nhân Minh

Ngày 10/07/2017, Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Hòa đã phối hợp với Ban Đại diện cha mẹ học sinh thông báo Kết luận số 242/KL – GD&ĐT ngày 30/06/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo tới Ban Đại diện cha mẹ học sinh nhà trường và Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh các nhóm lớp năm học 2016 – 2017.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Hòa đã chỉ đạo trả lại tiền tạm thu năm học 2017 – 2018. Tính đến ngày 29/09/2017, đã có 371/372 phụ huynh của trẻ nhận tiền tạm thu do nhà trường trả lại, còn 01 phụ huynh của trẻ do gia đình chuyển trẻ đi học nơi khác nên chưa đến nhận.

Trường Xuân Hòa lạm thu, nói dối phụ huynh, không trả lại tiền

Trước đó, một số phụ huynh phản ánh, Trường mầm non Xuân Hòa đã triển khai các khoản tạm thu, ủng hộ năm học 2017 - 2018, trong đó các khoản  gồm:

Khoản tiền tạm thu 500 nghìn đồng/học sinh và tiền ủng hộ loa đài 50 nghìn đồng/học sinh.

Các khoản tiền trái quy định trên đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phúc Yên kiểm tra, đồng thời ban hành văn bản kết luận số 242/KL-GD&ĐT yêu cầu trường mầm non Xuân Hòa trả lại cho phụ huynh.

Tuy nhiên thì phụ huynh cho rằng nhà trường chưa trả lại. Sau khi có phản ánh, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phúc Yên đã tiếp tục tiến hành xác minh, kiểm tra và phía nhà trường đã trả lại tiền tạm thu cho các phụ huynh. 

NHÂN MINH