Hình ảnh bảo tàng Tuần dương hạm Cruiser Aurora của Hải quân Nga

29/09/2011 19:20 Lê Dũng (theo Mil, aurora.org.ru)
(GDVN) - Tuần dương hạm Cruiser Aurora từng nhận được giải thường Cờ Đỏ của Ủy ban trung ương Liên Xô vào năm 1924. Giữa những năm 1922 và 1940, Cruiser Aurora phục vụ Hải quân Liên Xô dưới vai trò là một tàu huấn luyện chiến đấu.
Lê Dũng (theo Mil, aurora.org.ru)