Hình ảnh mẫu Thẻ Nhà báo mới, thời hạn 2016-2020

04/03/2016 07:05 Theo Infonet
(GDVN) - Ngày 3/3, Bộ Thông tin và Truyền Thông đã có quyết định ban hành mẫu Thẻ Nhà báo thời hạn 2016- 2020.

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; Căn cứ Quyết định số 1333/QĐ-BTTTT ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giao nhiệm vụ cấp, đổi Thẻ Nhà báo thời hạn 2016-2020; Căn cứ Quyết định số 1799/QĐ-BTTTT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành đề án cấp, đổi Thẻ Nhà báo thời hạn 2016-2020; Bộ TT&TT quyết định:

Ban hành mẫu Thẻ Nhà báo thời hạn 2016-2020 cấp cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí theo quy định của Luật Báo chí (kèm theo mẫu Thẻ Nhà báo).

Phôi Thẻ Nhà báo thời hạn 2016-2020 có kích thước, chất liệu và hình thức như sau:

1. Kích thước: Chiều dài 86 mm, chiều rộng 54 mm, dày 0,76 mm.

2. Chất liệu: Thẻ được làm bằng chất liệu nhựa PVC. Khi in có phủ 01 lớp chống bay màu, chống xước ở 02 mặt thẻ.

3. Hình thức: Nền trước màu vàng, ở giữa in hình quốc huy và họa tiết trống đồng xung quanh; nền sau màu đỏ. Thẻ Nhà báo có 02 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

3.1. Mặt trước của Thẻ Nhà báo:

a) Tiếp giáp với lề trái của Thẻ Nhà báo:

- Giữa là để in ảnh của người được cấp thẻ có khuôn khổ 15 mm x 20 mm.

- Phía dưới ảnh là dòng chữ: Số thẻ; Ngày cấp; Có giá trị đến.

- Góc dưới cùng là 02 vạch chéo màu đỏ sẫm.

b) Giữa thẻ:

- Phía trên in dòng chữ viết hoa “THẺ NHÀ BÁO”.

- Phía dưới là các dòng chữ: Họ và tên; Bút danh; Năm sinh; Cơ quan.

- Dưới cùng ghi chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền ký Thẻ Nhà báo và dấu của Bộ Thông tin và Truyền thông.

c) Tiếp giáp với lề phải của Thẻ Nhà báo:

- Phía trên là vị trí in mã nhận diện hồ sơ nhà báo.

- Phía dưới là tem chống giả có sử dụng chất liệu phản quang với hình logo Bộ Thông tin và Truyền thông.

3.2. Mặt sau của Thẻ Nhà báo:

a) Trên cùng in dòng chữ viết hoa “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”.

b) Giữa là hình quốc huy.

c) Góc bên trái phía dưới là 02 vạch chéo màu đỏ nhạt; phía dưới quốc huy là dòng chữ viết hoa “THẺ NHÀ BÁO” và ghi thời hạn 2016-2020.

Quy định về thông tin in trên Thẻ Nhà báo thời hạn 2016-2020 như sau:

1. Số Thẻ Nhà báo 2016-2020 ghi theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Họ và tên: Ghi họ và tên của nhà báo bằng chữ in hoa, theo hồ sơ đăng ký cấp, đổi thẻ.

3. Năm sinh: Ghi năm sinh theo hồ sơ đăng ký cấp, đổi thẻ.

4. Cơ quan: Ghi cơ quan công tác của người đề nghị cấp thẻ theo hồ sơ đăng ký cấp, đổi thẻ.

5. Có giá trị đến 31/12/2020.

6. Thời hạn 2016-2020.

Bộ TT&TT đề nghị Cục Báo chí, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan báo chí và thực hiện theo quy định tại Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo Infonet