Hình ảnh những tàu ngầm "khủng" của Hạm đội Phương Bắc

07/09/2011 15:24 Lê Dũng - Lê Mai (tổng hợp)
(GDVN) - Trong thời kỳ Liên Xô chưa tan rã, chỉ riêng Hạm đội Phương Bắc đã được biên chế và khai thác sử dụng hơn 200 tàu ngầm nguyên tử và thông thường các loại.
Địa bàn hoạt động của các tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc chủ yếu là tại các vùng biển Barrel và Na Uy, Bắc Cực, Đại Tây Dương, chịu trách nhiệm phòng thủ cho nước Nga ở phía Tây Bắc.
Hạm đội Phương Bắc vốn được biết đến là một lực lượng có nhiều phương tiện nguyên tử nhất của Hải quân Nga, trong đó các tàu ngầm mang tên lửa xuyên lục địa là những phương tiện không thể thiếu.
Những tàu ngầm hạt nhân thỉnh thoảng vẫn được người dân nhìn thấy trên các vùng biển ở Bắc Cực chính là những hạm ngầm của Hạm đội Phương Bắc.
Tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc, Hải quân Nga ngày nay
Tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc, Hải quân Nga ngày nay
Tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc, Hải quân Nga ngày nay
Tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc, Hải quân Nga ngày nay
Tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc, Hải quân Nga ngày nay
Tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc, Hải quân Nga ngày nay
Tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc, Hải quân Nga ngày nay
Tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc, Hải quân Nga ngày nay
Tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc, Hải quân Nga ngày nay
Tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc, Hải quân Nga ngày nay
Tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc, Hải quân Nga ngày nay
Tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc, Hải quân Nga ngày nay
Tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc, Hải quân Nga ngày nay
Tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc, Hải quân Nga ngày nay
Tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc, Hải quân Nga ngày nay
Tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc, Hải quân Nga ngày nay
Tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc, Hải quân Nga ngày nay
Tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc, Hải quân Nga ngày nay
Tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc, Hải quân Nga ngày nay
Tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc, Hải quân Nga ngày nay
Tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc, Hải quân Nga ngày nay
Tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc, Hải quân Nga ngày nay
Tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc, Hải quân Nga ngày nay
Tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc, Hải quân Nga ngày nay
Tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc, Hải quân Nga ngày nay
Tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc, Hải quân Nga ngày nay
Tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc, Hải quân Nga ngày nay
Tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc, Hải quân Nga ngày nay
Tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc, Hải quân Nga ngày nay
Tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc, Hải quân Nga ngày nay
Tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc, Hải quân Nga ngày nay
Tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc, Hải quân Nga ngày nay
Tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc, Hải quân Nga ngày nay
Tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc, Hải quân Nga ngày nay
Lê Dũng - Lê Mai (tổng hợp)