Hình ảnh quân sự ấn tượng nhất trong tuần

30/06/2012 18:20
(GDVN) - Tổng hợp những hình ảnh ấn tượng về hoạt động quân sự trên khắp thế giới trong tuần.
Binh sỹ Đức thuộc tiểu đoàn hậu cần số 472 luyện bắn tại Trung tâm huấn luyện đa năng của liên quân tại Hohenfels ngày 27/6/2012
Binh sỹ Đức thuộc tiểu đoàn hậu cần số 472 luyện bắn tại Trung tâm huấn luyện đa năng của liên quân tại Hohenfels ngày 27/6/2012
Binh sỹ Đức thuộc tiểu đoàn hậu cần số 472 luyện bắn tại Trung tâm huấn luyện đa năng của liên quân tại Hohenfels ngày 27/6/2012
Binh sỹ Đức thuộc tiểu đoàn hậu cần số 472 luyện bắn tại Trung tâm huấn luyện đa năng của liên quân tại Hohenfels ngày 27/6/2012
Binh sỹ Đức thuộc tiểu đoàn hậu cần số 472 luyện bắn tại Trung tâm huấn luyện đa năng của liên quân tại Hohenfels ngày 27/6/2012
Binh sỹ Mỹ thuộc đại đội 2, Trung đoàn kỵ binh số 4, Lữ đoàn 4, Sư đoàn 1 đang tác chiến, làm nhiệm vụ tại Badu Khel, Paktika province, Afghanistan.
Binh sỹ Mỹ thuộc đại đội 2, Trung đoàn kỵ binh số 4, Lữ đoàn 4, Sư đoàn 1 đang tác chiến, làm nhiệm vụ tại Badu Khel, Paktika province, Afghanistan.
Binh sỹ Mỹ thuộc đại đội 2, Trung đoàn kỵ binh số 4, Lữ đoàn 4, Sư đoàn 1 đang tác chiến, làm nhiệm vụ tại Badu Khel, Paktika province, Afghanistan.
Binh sỹ Mỹ thuộc đại đội 2, Trung đoàn kỵ binh số 4, Lữ đoàn 4, Sư đoàn 1 đang tác chiến, làm nhiệm vụ tại Badu Khel, Paktika province, Afghanistan.
Binh sỹ Mỹ thuộc đại đội 2, Trung đoàn kỵ binh số 4, Lữ đoàn 4, Sư đoàn 1 đang tác chiến, làm nhiệm vụ tại Badu Khel, Paktika province, Afghanistan.
Binh sỹ Mỹ thuộc đại đội 2, Trung đoàn kỵ binh số 4, Lữ đoàn 4, Sư đoàn 1 đang tác chiến, làm nhiệm vụ tại Badu Khel, Paktika province, Afghanistan.
Binh sỹ Mỹ thuộc đại đội 2, Trung đoàn kỵ binh số 4, Lữ đoàn 4, Sư đoàn 1 đang tác chiến, làm nhiệm vụ tại Badu Khel, Paktika province, Afghanistan.
Binh sỹ Mỹ thuộc đại đội 2, Trung đoàn kỵ binh số 4, Lữ đoàn 4, Sư đoàn 1 đang tác chiến, làm nhiệm vụ tại Badu Khel, Paktika province, Afghanistan.
Biệt đội giải cứu số 306 của Không quân Mỹ sau khi nhảy dù từ chiếc HC-130J Combat King II ở căn cứ Davis-Monthan, bang Arizona.
Biệt đội giải cứu số 306 của Không quân Mỹ sau khi nhảy dù từ chiếc HC-130J Combat King II ở căn cứ Davis-Monthan, bang Arizona.
Biệt đội giải cứu số 306 của Không quân Mỹ sau khi nhảy dù từ chiếc HC-130J Combat King II ở căn cứ Davis-Monthan, bang Arizona.
Biệt đội giải cứu số 306 của Không quân Mỹ sau khi nhảy dù từ chiếc HC-130J Combat King II ở căn cứ Davis-Monthan, bang Arizona.
Biệt đội giải cứu số 306 của Không quân Mỹ sau khi nhảy dù từ chiếc HC-130J Combat King II ở căn cứ Davis-Monthan, bang Arizona.
Biệt đội giải cứu số 306 của Không quân Mỹ sau khi nhảy dù từ chiếc HC-130J Combat King II ở căn cứ Davis-Monthan, bang Arizona.
Biệt đội giải cứu số 306 của Không quân Mỹ sau khi nhảy dù từ chiếc HC-130J Combat King II ở căn cứ Davis-Monthan, bang Arizona.
Biệt đội giải cứu số 306 của Không quân Mỹ sau khi nhảy dù từ chiếc HC-130J Combat King II ở căn cứ Davis-Monthan, bang Arizona.
Biệt đội giải cứu số 306 của Không quân Mỹ sau khi nhảy dù từ chiếc HC-130J Combat King II ở căn cứ Davis-Monthan, bang Arizona.
Biệt đội giải cứu số 306 của Không quân Mỹ sau khi nhảy dù từ chiếc HC-130J Combat King II ở căn cứ Davis-Monthan, bang Arizona.
Biệt đội giải cứu số 306 của Không quân Mỹ sau khi nhảy dù từ chiếc HC-130J Combat King II ở căn cứ Davis-Monthan, bang Arizona.
Biệt đội giải cứu số 306 của Không quân Mỹ sau khi nhảy dù từ chiếc HC-130J Combat King II ở căn cứ Davis-Monthan, bang Arizona.
Biệt đội giải cứu số 306 của Không quân Mỹ sau khi nhảy dù từ chiếc HC-130J Combat King II ở căn cứ Davis-Monthan, bang Arizona.
Biệt đội giải cứu số 306 của Không quân Mỹ sau khi nhảy dù từ chiếc HC-130J Combat King II ở căn cứ Davis-Monthan, bang Arizona.
Biệt đội giải cứu số 306 của Không quân Mỹ sau khi nhảy dù từ chiếc HC-130J Combat King II ở căn cứ Davis-Monthan, bang Arizona.
Biệt đội giải cứu số 306 của Không quân Mỹ sau khi nhảy dù từ chiếc HC-130J Combat King II ở căn cứ Davis-Monthan, bang Arizona.
Biệt đội giải cứu số 306 của Không quân Mỹ sau khi nhảy dù từ chiếc HC-130J Combat King II ở căn cứ Davis-Monthan, bang Arizona.
Biệt đội giải cứu số 306 của Không quân Mỹ sau khi nhảy dù từ chiếc HC-130J Combat King II ở căn cứ Davis-Monthan, bang Arizona.
Lực lượng súng bắn tỉa bán đặc công của Bỉ thực hành bắn đạn thật trong cuộc tập trận mang tên Viking Express 2012
Lực lượng súng bắn tỉa bán đặc công của Bỉ thực hành bắn đạn thật trong cuộc tập trận mang tên Viking Express 2012
Lực lượng súng bắn tỉa bán đặc công của Bỉ thực hành bắn đạn thật trong cuộc tập trận mang tên Viking Express 2012
Lực lượng súng bắn tỉa bán đặc công của Bỉ thực hành bắn đạn thật trong cuộc tập trận mang tên Viking Express 2012
Lực lượng súng bắn tỉa bán đặc công của Bỉ thực hành bắn đạn thật trong cuộc tập trận mang tên Viking Express 2012
Lực lượng súng bắn tỉa bán đặc công của Bỉ thực hành bắn đạn thật trong cuộc tập trận mang tên Viking Express 2012
Lực lượng súng bắn tỉa bán đặc công của Bỉ thực hành bắn đạn thật trong cuộc tập trận mang tên Viking Express 2012
Lực lượng súng bắn tỉa bán đặc công của Bỉ thực hành bắn đạn thật trong cuộc tập trận mang tên Viking Express 2012
Lực lượng súng bắn tỉa bán đặc công của Bỉ thực hành bắn đạn thật trong cuộc tập trận mang tên Viking Express 2012
Lực lượng súng bắn tỉa bán đặc công của Bỉ thực hành bắn đạn thật trong cuộc tập trận mang tên Viking Express 2012
Lực lượng súng bắn tỉa bán đặc công của Bỉ thực hành bắn đạn thật trong cuộc tập trận mang tên Viking Express 2012
Lực lượng súng bắn tỉa bán đặc công của Bỉ thực hành bắn đạn thật trong cuộc tập trận mang tên Viking Express 2012