Hình ảnh tư liệu về tàu tuần dương USS Yorktown CG 48 của Mỹ

03/09/2011 17:19 Lê Dũng - Quân Cơ
(GDVN) - USS Yorktown được người ta nhớ đến nhiều nhất sau khi xảy ra sự kiện bị một khu trục hạm tên lửa của Liên Xô.
Tuần dương hạm USS Yorktown
Tuần dương hạm USS Yorktown
Tuần dương hạm USS Yorktown
Tuần dương hạm USS Yorktown
Tuần dương hạm USS Yorktown
Tuần dương hạm USS Yorktown
Tuần dương hạm USS Yorktown
Tuần dương hạm USS Yorktown
Tuần dương hạm USS Yorktown
Tuần dương hạm USS Yorktown
Tuần dương hạm USS Yorktown
Tuần dương hạm USS Yorktown
Tuần dương hạm USS Yorktown
Tuần dương hạm USS Yorktown
Tuần dương hạm USS Yorktown
Tuần dương hạm USS Yorktown
Tuần dương hạm USS Yorktown
Tuần dương hạm USS Yorktown
Lê Dũng - Quân Cơ