Hỗ trợ hơn 401 tấn gạo cho tỉnh Bình Định

24/11/2018 09:01 Nhật Minh
(GDVN) - Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 401,34 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Định để cứu đói cho nhân dân bị thiếu đói do có đất lúa bị ngập úng, hạn hán, sa bồi, thủy phá không sản xuất nông nghiệp được trong năm 2018.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Nhật Minh