Hoạt động của Không quân Nga qua các hình ảnh tổng hợp (cập nhật)

18/12/2011 20:26 Lê Dũng (tổng hợp)
(GDVN) - Tổng hợp những hình ảnh ghi lại cảnh huấn luyện, bảo dưỡng và bàn giao mới các chiến đấu cơ của Không quân Nga thời gian gần đây:
Lê Dũng (tổng hợp)