Hoạt động huấn luyện của tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 2

09/10/2012 10:50 Nguồn: Tuoitre
(GDVN) - Xem các chiến sỹ của tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 2 tập luyện.
Nguồn: Tuoitre