Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh có nhiều sai phạm

24/11/2018 06:08 Hưng Long
(GDVN) - Giám đốc Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh đã để xảy ra nhiều sai phạm trong quá trình đấu thầu dự án xây dựng trường.

Ngày 19/11, Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh đã công bố “Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác đấu thầu thuộc Dự án Xây dựng Trường Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh”.

Trước đó, ngày 24/10, Thanh tra thành phố đã ban hành kết luận thanh tra nói trên.

Đến ngày 14/11, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản về xử lý kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác đấu thầu thuộc Dự án Xây dựng Trường Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh.

Phối cảnh Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Kỷ yếu của trường Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố - Nguyễn Thành Phong đồng ý với nội dung Kết luận thanh tra, đồng thời chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện các nội dung kiến nghị đã nêu tại kết luận.

Qua thanh tra, gói thầu “Xây lắp, cung cấp và lắp đặt thiết bị Ký túc xá” (giai đoạn 3) đã có những thiếu sót, khuyết điểm cần phải kiểm điểm, xử lý và chấn chỉnh, khắc phục trong công tác đấu thầu tại Học viện Cán bộ.

Việc phát hành hồ sơ mời thầu không đúng theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.

Đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm nhà thầu thì thành viên Liên danh Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây dựng Bình Minh không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên, nhà thầu này vẫn được xét đạt về hồ sơ kỹ thuật.

Đánh giá về chủng loại vật tư dự thầu của Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng số 5 - Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây dựng Bình Minh thì việc đánh giá hồ sơ dự thầu không căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu.

Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng số 5 - Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây dựng Bình Minh cung cấp chủng loại vật tư không đúng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Bên mời thầu đã bỏ qua bước yêu cầu nhà thầu làm rõ việc vật tư không đáp ứng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu mà xác định Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng số 5 - Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây dựng Bình Minh xếp hạng 1.

Sau đó, nhà thầu mới cam kết cung cấp chủng loại vật tư đúng hồ sơ mời thầu là thực hiện không đúng theo quy định của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải đảm bảo nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu” không thể hiện tính công bằng, cạnh tranh giữa các nhà thầu.

Tư vấn đấu thầu là đơn vị thiếu năng lực, thiếu kinh nghiệm trong quá trình xem xét lựa chọn nhà thầu gói thầu “Xây lắp, cung cấp và lắp đặt thiết bị Ký túc xá” (Giai đoạn 3).

Chính phủ sẽ rà soát, quy định cụ thể trách nhiệm về đầu tư công

Tư vấn thầu đánh giá vật tư, thiết bị dự thầu của nhà thầu theo cảm tính, không thể hiện đặc tính về kỹ thuật của thiết bị, vật tư sử dụng cho công trình dẫn đến lựa chọn nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Đoàn thanh tra phân tích dựa trên cơ sở quy định pháp luật, ý kiến của cơ quan chuyên môn và đơn vị Tư vấn Quản lý dự án, xác định việc tư vấn lựa chọn và xếp hạng Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng số 5 - Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây dựng Bình Minh đứng đầu là chưa đúng quy định pháp luật.

Lúc này, tư vấn Đấu thầu vẫn cố chấp khẳng định là đã thực hiện đúng theo quy định trong việc xếp hạng nhà thầu nhưng không đưa ra được những cơ sở pháp lý phù hợp. Tư vấn đấu thầu cố ý báo cáo sai, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

Về phía Tư vấn Quản lý dự án, trong quá trình lựa chọn nhà thầu đã phát hiện ra những thiếu sót nêu trên của nhà thầu, bằng nhiều văn bản đã khẳng định và giữ nguyên quan điểm cho rằng Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng số 5 - Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây dựng Bình Minh không đạt theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu.

Nhưng đến ngày 05/3/2018, Tư vấn Quản lý Dự án lại có văn bản thay đổi quan điểm một cách bất thường.

Lãnh đạo Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ. (Ảnh: Kỷ yếu của trường Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh).

Cụ thể, đồng ý với Tư vấn đấu thầu và đồng ý phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu (Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng số 5 - Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây dựng Bình Minh xếp hạng 1).

Như vậy, Tư vấn Quản lý dự án thể hiện hành vi bất nhất và bất thường trong việc báo cáo thẩm định kết quả xếp hạng nhà thầu và trình Chủ đầu tư phê duyệt kết quả xếp hạng nhà thầu.

Tư vấn Quản lý dự án đã có dấu hiệu “thông đồng” với Tư vấn Đấu thầu, chính đơn vị đã phát hiện ra sai sót của nhà thầu nhưng vẫn cố ý làm trái quy định pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu.

Kết luận của Thanh tra thành phố xác định, cần phải được điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Những hành vi nêu trên, Kết luận Thanh tra xác định trách nhiệm thuộc về Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nam Long, Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghiệp và Dân dụng, Giám đốc và Phó Giám đốc Học viện Cán bộ thành phố được phân công phụ trách tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Đối với việc ký các văn bản liên quan đến quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu “Xây lắp, cung cấp và lắp đặt thiết bị Ký túc xá” nhưng không có chứng chỉ đấu thầu, là thực hiện không đúng theo quy định của Luật Đấu thầu.

Trách nhiệm này thuộc về Giám đốc, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ được giao phụ trách tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Ngày 15/10/2014, Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cán bộ thành phố theo quyết định số 1878/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. 

Hưng Long