Học viện Hậu cần tổ chức Hội thao ngành kỹ thuật năm 2011

01/11/2011 20:03 Theo QĐND
Riêng thực hành, mỗi lái xe và đầu xe tham gia 2 nội dung thi: hệ thống động cơ, hệ thống điện, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát.

Đã trở thành nề nếp mỗi năm, Học viện Hậu cần vừa tổ chức Hội thao ngành kỹ thuật năm 2011.


Chấm thi xe tốt với xe phục vụ thường xuyên
Nội dung thi gồm 2 phần của chuyên ngành quân khí và chuyên ngành xe ô tô với sự tham gia của đội ngũ lái xe, nhân viên quân khí và lực lượng học viên đào tạo tại các tiểu đoàn.
Học viên đào tạo thực hành hội thao nội dung bảo quản vũ khí
Ở phần hội thao chuyên ngành quân khí, các tuyển thủ thi công tác quản lý, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật thường xuyên ở đơn vị; thực hành tổ chức bảo quản vũ khí theo chế độ hàng tuần của cán bộ đại đội và  thực hành của học viên, chiến sĩ; thi tháo lắp nhanh tiểu liên AK theo quy định .

Phần chuyên ngành ô tô bao gồm cả lý thuyết, các nội dung bảo dưỡng, Luật Giao thông đường bộ; kiểm tra thực tế giấy tờ, sổ sách, hành chính nghiệp vụ, phụ tùng theo xe và thực hành.

Riêng thực hành, mỗi lái xe và đầu xe tham gia 2 nội dung thi: hệ thống động cơ, hệ thống điện, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát và thùng xe; hệ thống phanh, lái, hệ thống treo.
Đại tá Trần Bang, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo hội thao
Đại tá Trần Bang, Phó giám đốc Học viện cho rằng, với những nội dung, hình thức phù hợp thực tế của công tác kỹ thuật, hội thao góp phần động viên, cổ vũ, khích lệ đông đảo cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”.

Sự nỗ lực của ngành kỹ thuật và cán bộ, học viên, chiến sĩ đã hạn chế được mức độ xuống cấp, giữ vững hệ số kỹ thuật xe máy, vũ khí, quân cụ phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện và đào tạo của Học viện.

Thực tế cho thấy, hội thao không chỉ củng cố tình trạng kỹ thuật, góp phần nâng cao hệ số kỹ thuật xe, máy mà qua hội thao học viện đánh giá được kết quả công tác quản lý, sử dụng xe máy và vũ khí, trang bị của mỗi đơn vị và từng cá nhân.
Theo QĐND