Học viên quân sự nước ngoài đón tết Âm tại Trung Quốc

22/01/2012 21:06 Lê Mai (theo Mil)
(GDVN) - Các học viên quân sự nước ngoài cùng vợ, con, người thân đang sống, làm việc tại Trung Quốc đã được mời tham gia vào bữa tiệc đón chào năm mới theo truyền thống của người Trung Quốc.
Học viên quân sự nước ngoài đón tết Âm tại Trung Quốc
Học viên quân sự nước ngoài đón tết Âm tại Trung Quốc
Học viên quân sự nước ngoài đón tết Âm tại Trung Quốc
Học viên quân sự nước ngoài đón tết Âm tại Trung Quốc
Học viên quân sự nước ngoài đón tết Âm tại Trung Quốc
Học viên quân sự nước ngoài đón tết Âm tại Trung Quốc
Học viên quân sự nước ngoài đón tết Âm tại Trung Quốc
Học viên quân sự nước ngoài đón tết Âm tại Trung Quốc
Học viên quân sự nước ngoài đón tết Âm tại Trung Quốc
Học viên quân sự nước ngoài đón tết Âm tại Trung Quốc
Học viên quân sự nước ngoài đón tết Âm tại Trung Quốc
Học viên quân sự nước ngoài đón tết Âm tại Trung Quốc
Học viên quân sự nước ngoài đón tết Âm tại Trung Quốc
Học viên quân sự nước ngoài đón tết Âm tại Trung Quốc
Học viên quân sự nước ngoài đón tết Âm tại Trung Quốc
Học viên quân sự nước ngoài đón tết Âm tại Trung Quốc
Học viên quân sự nước ngoài đón tết Âm tại Trung Quốc
Học viên quân sự nước ngoài đón tết Âm tại Trung Quốc
Học viên quân sự nước ngoài đón tết Âm tại Trung Quốc
Lê Mai (theo Mil)