Hội thảo lý luận giữa ĐCS Việt Nam và ĐCS Trung Quốc

30/11/2011 20:05 Theo Báo Tin tức
Hội thảo lý luận- lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc
Nhân diễn ra cuộc hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 7 diễn ra tại thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc từ ngày 28-30/11, phóng viên TTXVN thường trú tại Trung Quốc đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên trung ương Đảng, Trưởng ban đối ngoại trung ương về một số vấn đề liên quan đến những thành quả hội thảo và mục tiêu, ý nghĩa của cuộc hội thảo lần này. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn:
Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc phỏng vấn ông Hoàng Bình Quân.
- PV: Trong thời gian vừa qua đã diễn ra nhiều lần hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc và đã đạt được nhiều thành quả tốt đẹp. Xin đồng chí giới thiệu một số thành quả cơ bản qua các lần hội thảo?

- Đ/c Hoàng Bình Quân: Có thể nói, Hội thảo lý luận là một trong những lĩnh vực hợp tác rất quan trọng của hai đảng. Đây là hợp tác chiều sâu, hai đảng đều là Đảng Cộng sản cầm quyền lãnh đạo nhân dân hai nước đi lên Chủ nghĩa xã hội, do vậy trao đổi lý luận và kinh nghiệm là hết sức cần thiết xuất phát từ yêu cầu như vậy.

Nhiều năm qua, hai đảng đã thực hiện cơ chế hội thảo lý luận, đến nay đã tiến hành 7 lần hội thảo, đạt kết quả rất bổ ích và rất thiết thực. Hai bên đã cùng nghiên cứu, cùng lựa chọn và tiến hành trao đổi, thảo luận những vấn đề cấp thiết của cả hai đảng, hai nước mà cả hai cùng quan tâm, từ kinh tế thị trường cho đến vấn đề xây dựng đảng, năng lực cầm quyền của đảng, từ vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân đến vấn đề đối phó với khủng hoảng tài chính kinh tế thế giới, vấn đề văn hóa…

Những vấn đề được nghiên cứu, hội thảo là hết sức cần thiết và bổ ích, vì cả Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam không những ít nhiều đều có kinh nghiệm trong các lĩnh vực đó, mà đồng thời tình hình thời cuộc và tình hình nội bộ của hai đảng, hai nước cũng liên tục đặt ra các yếu tố mới, yêu cầu mới. Các cuộc hội thảo qua đó diễn ra rất sôi nổi và được chuẩn bị hết sức chu đáo.

Nói một cách khái quát, hội thảo đã góp phần làm phong phú thêm trí tuệ của hai đảng, đồng thời giúp hai đảng nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, quản lý, làm sao cho công cuộc đổi mới ở Việt Nam cũng như công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc đạt được thắng lợi. Hiện nay hội thảo lý luận đã trở thành cơ chế và cao hơn một chút, đây là một nét truyền thống tốt đẹp trong quan hệ giữa hai đảng, hai nước. Một số đảng bạn đã đánh giá rất cao hội thảo lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

- PV: Hội thảo lần này có chủ để là “làm tốt công tác quần chúng trong tình hình mới”, xin đồng chí cho biết mục tiêu và ý nghĩa của cuộc hội thảo?

- Đ/c Hoàng Bình Quân: Trong thực tế lãnh đạo, quản lý của hai đảng và thực tế đất nước ở Việt Nam và Trung Quốc, có nhiều vấn đề đặt ra nên việc lựa chọn một vấn đề nào đó là vấn đề mà hai bên đều phải suy nghĩ lựa chọn hết sức thấu đáo.

Lần này hai đảng chọn vấn đề làm tốt công tác quần chúng trong tình hình mới - kinh nghiệm của Trung Quốc, kinh nghiệm của Việt Nam, có thể nói đây là một chủ đề hết sức cần thiết và rất bổ ích. Hai đảng đều có nền tảng lý luận về công tác quần chúng, có nhiều nét tương đồng về việc lấy dân làm gốc,tuy nhiên nếu đặt trong bối cảnh mới, tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp như hiện nay, đứng trước những nhu cầu thực tế của cả Trung Quốc và Việt Nam thì công tác vận động quần chúng đang đặt ra những yếu tố mới, yêu cầu mới, thậm chí cả thách thức mới, chính vì vậy, việc hai đảng lựa chọn chủ đề về công tác quần chúng ở thời điểm hiện nay là hết sức thích hợp và cần thiết.

Trong suốt thời gian vừa qua, hai bên đều nỗ lực chuẩn bị tích cực, các học giả cũng đều tâm huyết với chủ đề này, vì vậy hội thảo đến giờ phút này có thể nói là thành công tốt đẹp, đem đến cho hai đảng, cho đội ngũ những người làm nghiên cứu khoa học của hai bên rất nhiều nhận thức mới, hiểu biết mới, giúp cho công tác lãnh đạo quản lý của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như Đảng Cộng sản Trung Quốc trở nên rất thiết thực, đồng thời làm phong phú thêm cho chủ nghĩa xã hội khoa học trên thế giới.

-PV: Một lần nữa xin cám ơn và chúc sức khỏe đồng chí!

Theo Báo Tin tức