Trước khi bế mạc phiên họp, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Công an nhân dân (sửa đổi); thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.

Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội diễn ra từ ngày 22/10 – 20/11 đã quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Ảnh minh họa: Quochoi.vn

Về công tác nhân sự, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch nước. Theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đắc cử Chủ tịch nước với tỷ lệ tán thành rất cao.

Quốc hội cũng đã phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng bỏ phiếu kín.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng được Quốc hội chính thức phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Thông và Truyền thông nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tiếp đó, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Tại kỳ họp, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các luật gồm: Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.

Quốc hội cũng cho ý kiến về các dự án luật như Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Kiến trúc; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Đầu tư công (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia...

Cùng với đó, Quốc hội đã tiến hành thảo luận về các báo cáo quan trọng của Chính phủ, Mặt trận tổ quốc, Ủy ban Dân nguyện của Quốc hội...

Đỗ Thơm