Hun Sen giục Trung Quốc nhanh xây dựng nhà máy lọc dầu tại Campuchia

17/10/2013 14:24 Hồng Thủy
(GDVN) - "Đầu tiên, những gì ông Hun Sen muốn là các công ty này phải thực hiện những nỗ lực giảm thiểu tác động đến môi trường nhiều nhất có thể. Thứ 2, các công ty phải đẩy nhanh việc xây dựng nhà máy lọc dầu này để nó có thể hoạt động vào năm 2018", Sophalleth cho biết.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã kêu gọi một công ty Trung Quốc xúc tiến các hạng mục xây dựng nhà máy lọc dầu đầu tiên của Campuchia để nó có thể hoạt động vào năm 2018 như kế hoạch.

Trợ lý riêng của ông Hun Sen, Eang Sophalleth cho biết Thủ tướng đã đưa ra yêu cầu này trong cuộc họp với Sái Hy Hữu, Phó chủ tịch tập đoàn Công nghiệp hóa dầu Trung Quốc (Sinopec).

"Đầu tiên, những gì ông Hun Sen muốn là các công ty này phải thực hiện những nỗ lực giảm thiểu tác động đến môi trường nhiều nhất có thể. Thứ 2, các công ty phải đẩy nhanh việc xây dựng nhà máy lọc dầu này để nó có thể hoạt động vào năm 2018", Sophalleth cho biết.

Sái Hy Hữu trả lời rằng nhà máy lọc dầu sẽ được xây dựng xong rất sớm và Sinopec sẽ "cố gắng" giảm thiểu tác động đến môi trường.

Sinopec là một trong những doanh nghiệp Trung Quốc đã ký biên bản ghi nhớ hồi tháng 4 đầu tư 1,67 tỉ USD xây dựng nhà máy lọc dầu tại tỉnh Kampot với công suất 5 triệu tấn dầu mỗi năm.Hồng Thủy