Hướng dẫn phụ huynh, học sinh cách nhập học trực tiếp vào lớp 10 ở Hà Nội

27/04/2019 07:32 Trinh Phúc
(GDVN) - Theo đó, nếu nhập học trực tiếp thì học sinh/cha mẹ học sinh có thể đến các trường trung học phổ thông công lập xác nhận nhập học trực tiếp.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn hỗ trợ học sinh và cha mẹ học sinh nhập học, quy trình và các mốc thời gian quan trọng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020. 

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, bên cạnh việc tiến hành nhập học trực tuyến thì học sinh/cha mẹ học sinh có thể đến các trường trung học phổ thông công lập xác nhận nhập học trực tiếp.

Khi nhập học trực tiếp tại các trường, nếu muốn thay đổi nguyện vọng trúng tuyển thì phải liên hệ trực tiếp với trường trung học phổ thông để hủy xác nhận trước khi xác nhận nhập học theo nguyện vọng mới (ảnh nguồn vtv.vn).

Khi lựa chọn hình thức xác nhận nhập học trực tiếp (từ ngày 20/6/2019 đến 22/6/2019), học sinh nếu muốn thay đổi nguyện vọng trúng tuyển thì phải liên hệ trực tiếp với trường trung học phổ thông để hủy xác nhận trước khi xác nhận nhập học theo nguyện vọng mới.

Các bước xác nhận nhập học trực tiếp như sau:

Bước 1: Học sinh/cha mẹ học sinh nộp bản sao phiếu báo cáo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019 – 2020 (đối với các trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính và trung học phổ thông ngoài công lập tuyển sinh theo phương án 1);

Học sinh Hà Nội một lúc thi được nhiều môn chuyên vào lớp 10

Bản sao Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với các trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính và trung học phổ thông ngoài công lập tuyển sinh theo phương án 2).

Bước 2: Trường trung học phổ thông cập nhật vào hệ thống (thông qua Mã học sinh). Lúc này, tài khoản của học sinh sẽ tự động khóa tại trường nhập học.

Bước 3: nhà trường in giấy xác nhận nhập học cho học sinh.

Sau đây là các mốc thời gian cần lưu ý: 

Trinh Phúc