Hủy quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Đền thờ Hoàng giáp Lê Nhân Tế

11/05/2016 13:50 QUỐC TOẢN
(GDVN) - UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định hủy bỏ Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 31/1/2013 về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Hoàng giáp Lê Nhân Tế.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa căn cứ vào Khoản 1, Điều 28 và Khoản 1, Điều 29 Luật Di sản, cho rằng, việc công nhận xếp hạng di tích đền thờ Hoàng giáp Lê Nhân Tế hiện nay chưa đảm bảo với quy định của pháp luật. 

Dựa vào căn cứ trên, cơ quan này đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh thu hồi, hủy bỏ quyết định xếp hạng di tích lịch sử văn hóa đền thờ Hoàng giáp Lê Nhân Tế, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương do hồ sơ khoa học di tích không đảm bảo tính pháp lý, chưa có cơ sở khoa học. 

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định hủy bỏ Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 31/1/2013 về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Hoàng giáp Lê Nhân Tế. Ảnh: QUỐC TOẢN.

Ngày 10/5/2016, UBND tỉnh Thanh Hóa chính thức ban hành quyết định 1568/QĐ - UBND về việc hủy quyết định 414/QĐ - UBND, ngày 31/1/2013 về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh “Xếp hạng di tích lịch sử -  văn hóa đền thờ Hoàng giáp Lê Nhân Tế, tại xã Quảng Hải, Quảng Xương, Thanh Hóa.

Nhiều cụ cao niên tại thôn 8, xã Quảng Hải cho rằng: qua bao nhiêu thế hệ chỉ có Nghè Yên Nam thờ phụng Đông Hải Đại Vương, Đông Giang Đại Vương và Thành Hoàng làng là những người có công khai phá, xây dựng lên một vùng miền rộng lớn trong đó có Yên Nam. Ảnh DUY PHONG.

Lý do: Đền thờ Hoàng giáp Lê Nhân Tế không đáp ứng tiêu chí di tích lịch sử theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 28, Luật Di sản Văn hóa năm 2001, được bổ sung tại Điểm 1b, Khoản 9, Điều 1, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa năm 2009; Khoản 1, Điều 29, Luật Di sản Văn hóa năm 2001 được sửa đổi bổ sung tại Điểm 1a, Khoản 10, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản Văn hóa năm 2009.

Trước đó, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã có loạt bài phản ánh về đền thờ Hoàng giáp Lê Nhân Tế ở thôn 8, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa dù chỉ mới xây dựng được 10 năm, nằm trên đất vườn của một người dân và không đủ cơ sở khoa học, lịch sử nhưng Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vẫn ra quyết định xếp hạng di tích lịch sử văn hóa.

Sau đó, người dân thôn 8, xã Quảng Hải phát hiện và làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng về việc lập khống hồ sơ để công nhận di tích trên...

QUỐC TOẢN