Huyện Phú Xuyên nói ông Mỹ ký 89 “suất” trước khi về Giám đốc Sở Nông nghiệp

17/11/2015 11:16 Hải Ninh
(GDVN) - Ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp chỉ thừa nhận ký 70 hợp đồng, còn UBND huyện Phú Xuyên lại báo cáo ông Mỹ ký tới 89 hợp đồng…

Trong tố cáo gửi cơ quan chức năng và báo chí, ông Phạm Văn Luật, Chủ tịch Hội Người mù huyện Phú Xuyên cho biết:

"Vào tháng 12/2013, trước khi về nhậm chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, ông Chu Phú Mỹ (lúc này là Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên), chỉ trong vòng 05 ngày đã ký tuyển dụng gần 200 người vào các trường học và cơ quan khác của huyện gây nghi ngờ và bức xúc trong nhân dân".

Xác nhận việc này với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Chu Phú Mỹ thừa nhận chỉ ký hợp đồng lao động đối với 70 trường hợp, còn lại là do Phó Chủ tịch ký.

Ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp Hà Nội. Ảnh Hải Ninh

Tuyển dụng nó khác, hợp đồng nó khác. Tôi là tôi ký hợp đồng lao động. Vào đầu năm học mới năm 2013 – 2014, các nhà trường đề nghị tuyển cô nuôi… nên tôi giao cho Phòng Giáo dục, Tổ chức, Nội vụ rà soát đề xuất lên… khoảng hơn 200 trường hợp.

Tôi chỉ ký 70 hợp đồng, còn lại là Phó chủ tịch ký. Còn tuyển dụng là cả hội đồng, theo Luật Công chức, Viên chức chứ, tôi sao đủ thẩm quyền tuyển dụng. Không phải 200 suất, mà kể cả tôi ký 300 suất cũng không sao cả...", ông Chu Phú Mỹ cho biết.

Ông Phạm Văn Luật, Chủ tịch Hội Người mù Phú Xuyên - người đứng lên tố cáo sai phạm của Giám đốc Sở Nông nghiệp Hà Nội. Ảnh Hải Ninh

Tuy nhiên, trong Báo cáo số 221/BC-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Phú Xuyên gửi UBND thành phố Hà Nội lại cho rằng ông Chu Phú Mỹ ký tới 89 trường hợp, chứ không phải 70 như ông nói.

GĐ Sở Nông nghiệp Hà Nội: Tôi chỉ ký có 70 "suất" chứ không phải 200 hợp đồng

Báo cáo nêu rõ: "Căn cứ vào Thông báo số 48/TB-SVN ngày 08/1/2013 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc giao biên chế định mức lao động khối hành chính, sự nghiệp năm 2013.

Định biên chế ngành giáo dục huyện Phú Xuyên năm học 2013 – 2014 đội ngũ giáo viên, nhân viên cô nuôi còn thiếu nên Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục huyện đã tham mưu UBND huyện ký hợp đồng lao động.

Cụ thể: Ông Chu Phú Mỹ ký 71 trường hợp đối với Khối giáo dục, ký 12 trường hợp đối với Khối cơ quan hành chính, ký 06 trường hợp đối với Khối sự nghiệp…

Tuy nhiên, UBND huyện Phú Xuyên vẫn phủ nhận nội dung tố cáo của ông Luật và khẳng định là tố cáo không đúng và không có cơ sở.

Một phần báo cáo của UBND huyện Phú Xuyên về đơn tố cáo ông Chu Phú Mỹ, nguyên Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên, hiện là Giám đốc Sở Nông nghiệp Hà Nội.

Như vậy, trước khi rời cương vị Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên để nhậm chức Giám đốc Sở Nông nghiệp Hà Nội, ông Chu Phú Mỹ đã ký tới 89 trường hợp, không phải 70 trường hợp như ông Mỹ thông tin.

Đề nghị cơ quan chức năng Hà Nội sớm vào cuộc kiểm tra, làm rõ những nội dung tố cáo sai phạm của ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp Hà Nội.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Hải Ninh