Khám phá thế giới xe ba bánh phong cách quân sự, dân sự (P2)

04/02/2012 06:25 Lê Mai (tổng hợp)
(GDVN) - Bộ sưu tập những hình ảnh tư liệu độc đáo về các loại xe ba bánh (Sidecar) phục vụ nhu cầu đi lại của của cảnh sát, quân đội và người dân bình thường kể từ khi loại phương tiện độc đáo này được con người nghiên cứu, chế tạo ra.
Lê Mai (tổng hợp)