Khoá học tồn tại trên biển của Hải quân hoàng gia New Zealand

06/10/2012 16:21 Lê Mai (nguồn: Mps/NZNavy)
(GDVN) - Một số hình ảnh ghi lại hoạt động huấn luyện trong khoá học tồn tại trên biển dành cho các tân binh của lực lượng Hải quân hoàng gia New Zealand tại một trung tâm huấn luyện ở Devonpor.
Hoạt động của khoá học tồn tại trên biển được Hải quân hoàng gia New Zealand tổ chức nhằm cung cấp cho tân binh những kiến thức và kỹ năng cơ bản để có thể sống sót trên biển trong các trường hợp tai nạn, thảm hoạ khẩn cấp.
Hoạt động huấn luyện các kỹ năng và kiến thức cơ bản khi gặp nạn trên biển
Hoạt động của khoá học tồn tại trên biển được Hải quân hoàng gia New Zealand tổ chức nhằm cung cấp cho tân binh những kiến thức và kỹ năng cơ bản để có thể sống sót trên biển trong các trường hợp tai nạn, thảm hoạ khẩn cấp.
Hoạt động huấn luyện các kỹ năng và kiến thức cơ bản khi gặp nạn trên biển
Hoạt động của khoá học tồn tại trên biển được Hải quân hoàng gia New Zealand tổ chức nhằm cung cấp cho tân binh những kiến thức và kỹ năng cơ bản để có thể sống sót trên biển trong các trường hợp tai nạn, thảm hoạ khẩn cấp.
Hoạt động huấn luyện các kỹ năng và kiến thức cơ bản khi gặp nạn trên biển
Hoạt động của khoá học tồn tại trên biển được Hải quân hoàng gia New Zealand tổ chức nhằm cung cấp cho tân binh những kiến thức và kỹ năng cơ bản để có thể sống sót trên biển trong các trường hợp tai nạn, thảm hoạ khẩn cấp.
Hoạt động huấn luyện các kỹ năng và kiến thức cơ bản khi gặp nạn trên biển
Hoạt động của khoá học tồn tại trên biển được Hải quân hoàng gia New Zealand tổ chức nhằm cung cấp cho tân binh những kiến thức và kỹ năng cơ bản để có thể sống sót trên biển trong các trường hợp tai nạn, thảm hoạ khẩn cấp.
Hoạt động huấn luyện các kỹ năng và kiến thức cơ bản khi gặp nạn trên biển
Lê Mai (nguồn: Mps/NZNavy)