Không coi ngoại cảm là phương pháp xác định danh tính liệt sĩ

13/02/2012 15:58

Các bộ, ngành đã thống nhất giám định gen là phương pháp chủ yếu xác định danh tính liệt sĩ và không coi ngoại cảm là một phương pháp xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vì độ phức tạp rất lớn.

Ngày 12.2, Ban Chỉ đạo Đề án Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Bộ LĐTBXH) cho biết, các bộ, ngành đã thống nhất giám định gen là phương pháp chủ yếu xác định danh tính liệt sĩ (còn lại xác nhận theo di vật, bằng chứng của đồng đội…).

Nghĩa trang liệt sĩ huyện Gia Lâm (Hà Nội) có nhiều hài cốt được tìm thấy bằng phương pháp ngoại cảm

Theo đó, trong giai đoạn 2012-2015, sẽ xác định danh tính cho 25.000 hài cốt liệt sĩ (khoảng 15.000 hài cốt liệt sĩ được xác định bằng giám định gen). Giai đoạn 2015-2020, tập trung xác định danh tính cho khoảng 63.000 hài cốt liệt sĩ (50.000 hài cốt được xác định bằng giám định gen).

Cũng theo Ban Chỉ đạo, các bộ cũng thống nhất không coi ngoại cảm là một phương pháp xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vì độ phức tạp rất lớn, chưa có cơ sở pháp lý. Theo thống kê, cả nước hiện có trên 300.000 liệt sĩ đã được quy tập trong nghĩa trang nhưng chưa có thông tin và khoảng 200.000 liệt sĩ chưa được quy tập.

Lê An/Dân Việt