Không đặt vấn đề xem xét sáp nhập Bộ trong Luật Tổ chức Chính phủ

31/08/2018 09:15 Đỗ Thơm
(GDVN) - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho hay, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương là không đặt vấn đề xem xét sáp nhập Bộ. Vì đây là vấn đề lớn.

Ngày 28/8, trả lời câu hỏi của báo chí rằng trong phương án xây dựng Luật Tổ chức Chính phủ có tính đến việc sáp nhập Bộ ngành nào không?

Hiện, Tổng cục ở các Bộ ngành hiện nay rất là lớn, vậy có giảm số lượng cấp Tổng cục không?

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng trả lời, việc rà soát bổ sung để sửa đổi là việc thể chế được quan tâm đầu tiên của Chính phủ.

Nghị quyết 18 Trung ương 6 khóa XII với tinh thần sắp xếp bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 10 để cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết Trung ương Đảng.

Trong lộ trình này, giao cho Bộ Nội vụ là cơ quan chủ trì xem xét, rà soát lại những thể chế với sự tham gia rất tích cực của Bộ Tư pháp và các cơ quan khác.

Với câu hỏi có sáp nhập Bộ ngành nào không, có thể nói, trên cơ sở những Luật nói trên, sau này Nghị định cụ thể quy định các cơ quan của chuyên môn cấp tỉnh thì mới cụ thể hóa.

Bộ trưởng nhấn mạnh, theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 18, có thể xem xét thí điểm những nơi có điều kiện hợp nhất, ví dụ có thể xem xét hợp nhất Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng.

Có thể xem xét thí điểm hợp nhất cơ quan kiểm tra Đảng và cơ quan Thanh tra Nhà nước.

Trong quá trình này, hiện các cơ quan chức năng và Bộ Nội vụ đang tiến hành xem xét, nghiên cứu cụ thể.

Sau đó sẽ tổ chức thí điểm, không làm nóng vội nhưng những cái gì có thể làm được ngay thì tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư là phải làm ngay.

Về luật pháp, trong thực tiễn tổ chức chúng ta đang vướng về luật pháp hoặc các văn bản điều chỉnh chưa hợp lý hoặc trong quá trình thực hiện chúng ta chưa có pháp luật.

“Tinh thần của Bộ Chính trị và Trung ương Đảng là cho thí điểm.

Đây là việc rất cần có sự tham gia của cả bộ máy chính trị với sự quyết tâm cao, quyết liệt để sắp xếp và tinh giản bộ máy”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nêu, Bộ Công an là Bộ tiên phong, gương mẫu đi đầu sau khi có Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị.

Bộ Công an có 6 Tổng cục, hiện nay không còn Tổng cục nào, 125 Cục hiện nay còn 58 Cục. Sáp nhập 20 Sở Phòng cháy chữa cháy về Công an Tỉnh, tinh giản được hơn 1.000 phòng thuộc các Cục, các đơn vị cấp Cục.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định: “Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương là không đặt vấn đề xem xét sáp nhập Bộ. Vì đây là vấn đề lớn.

Việc cụ thể hóa sáp nhập như thế nào, các tỉnh đăng ký làm, lúc đấy chúng ta sẽ cụ thể hóa và sáp nhập, ngay cả việc đổi dấu, đổi tên, thống nhất tên, chức năng, nhiệm vụ.

Ví dụ khi một cơ quan kiểm tra Đảng sáp nhập, hợp nhất với cơ quan kiểm tra của Thanh tra Nhà nước, thống nhất một thủ trưởng, một dấu.

Khi giải quyết công việc liên quan đến kiểm tra Đảng thì áp dụng theo quy định của Điều lệ Đảng. Khi xử lý vấn đề liên quan đến thanh tra thì áp dụng Luật Thanh tra.

 Hiện nay tất cả đều chưa đi vào cụ thể, mọi vấn đề đang chuẩn bị để báo cáo Trung ương”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thông tin.

Đỗ Thơm