Không quân Mỹ khởi động chiến lược mua sắm mới trị giá 136 tỷ USD

18/10/2012 07:00 Đông Bình (nguồn ChinaNews)
(GDVN) - 5 lĩnh vực chủ yếu sẽ được tập trung là: quản lý chu kỳ tuổi thọ, kiểm tra, bảo trì, khoa học kỹ thuật và công nghệ hạt nhân.
Máy bay vận tải C-17 của Không quân Mỹ

Mạng ChinaNews vừa có bài viết cho rằng, Bộ Tư lệnh Trang bị Không quân Mỹ (AFMC) cho biết sẽ khởi động một chiến lược mua sắm mới, để đơn giản hóa quy trình mua sắm dịch vụ kỹ thuật và chuyên nghiệp.

Căn cứ vào thông báo của trang mạng chính quyền Fedbizopps của Không quân Mỹ, AFMC đang đưa ra một trang mạng mới mang tên “Dịch vụ sự nghiệp AFMC”, làm một kênh duy nhất để tham gia giao lưu nghề nghiệp.

Theo thống kê của Công ty Nghiên cứu thị trường Deltek, AFMC có cơ hội mua sắm tổng trị giá khoảng 136 tỷ USD.

AFMC cần tiêu chuẩn hóa mua sắm dịch vụ kỹ thuật và chuyên nghiệp, phối hợp với Bộ Tư lệnh triển khai công việc trên 5 lĩnh vực chủ yếu: quản lý chu kỳ tuổi thọ, kiểm tra, bảo trì, khoa học kỹ thuật và công nghệ hạt nhân.

Công tác tiêu chuẩn hóa sẽ đặt trọng điểm vào đãi ngộ doanh nghiệp nhỏ, loại hình hợp tác, điều kiện hợp đồng và đơn giản hóa quy trình lựa chọn nguồn lực. Thông báo của Không quân Mỹ cho biết: “Mục đích của việc làm này là thông qua chiến lược giảm bớt tiêu chuẩn hóa hợp đồng để giảm gánh nặng hành chính, nâng cao hiệu suất”.

Căn cứ vào thông báo, trang mạng chính phủ Fedbizopps sẽ là điểm cập nhật đơn giản nhất của mua sắm trong ngành.

Công việc đầu tiên của AFMC sẽ là hạng mục trung tâm kiểm tra Không quân, gọi là “Dịch vụ tư vấn nhiệm vụ kiểm tra”. Công việc thứ hai sẽ đặt vào Trung tâm quản lý chu kỳ tuổi thọ Không quân.

Đông Bình (nguồn ChinaNews)