Kiến nghị thu hồi 97 dự án trên đảo Phú Quốc

16/07/2012 07:06
Kết thúc cuộc thanh tra quy hoạch, quản lý, sử dụng đất tại tỉnh Kiên Giang, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm.

Theo đó, việc quy hoạch các huyện, thị không theo quy hoạch chung của tỉnh, có chất lượng thấp. Trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư, UBND tỉnh Kiên Giang chưa ban hành suất đầu tư tối thiểu trên một đơn vị diện tích đất, phù hợp với từng loại dự án và từng địa bàn đầu tư làm căn cứ cho việc thẩm định dự án. Việc giao đất, cho thuê đất tại nhiều dự án chưa đúng quy hoạch sử dụng đất được duyệt; chưa chú trọng lựa chọn nhà đầu tư theo quy định, nhiều nhà đầu tư không thực hiện dự án làm ảnh hưởng không tốt đến môi trường đầu tư...

Thanh tra Chính phủ còn phát hiện khi thực hiện dự án lấn biển mở rộng TP.Rạch Giá, UBND tỉnh Kiên Giang đã cho phép chủ đầu tư trực tiếp thu tiền sử dụng đất, sau đó ghi thu, chi ngân sách nhà nước hoặc nộp tiền vào ngân sách nhà nước sau khi thu tiền của khách hàng qua tài khoản tiền gửi vào ngân hàng; chỉ định thầu để chọn Công ty C&T thi công hạng mục công trình hệ thống giao thông khu vực 2 thuộc dự án với giá trị dự toán xây lắp hơn 27,3 tỉ đồng chưa đúng quy chế quản lý đầu tư xây dựng. UBND tỉnh này còn để Ban Quản lý dự án lấn biển TP.Rạch Giá, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Kiên Lương ký các hợp đồng giao quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trái thẩm quyền...

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang xử lý hơn 137,9 tỉ đồng sai phạm về kinh tế. Đáng chú ý, cơ quan thanh tra còn kiến nghị Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các sở, ngành hữu quan và Ban Quản lý phát triển đảo Phú Quốc rà soát và có biện pháp thu hồi chủ trương đầu tư đối với 97 dự án do chậm triển khai, không phù hợp với quy hoạch hoặc nhà đầu tư bỏ cuộc.

Thái Sơn/Thanh niên