Lãnh đạo Phòng thiếu sót, khen thưởng cả Hiệu trưởng mắc lỗi

17/05/2018 06:07 Phương Linh
(GDVN) - Mắc sai sót khi thực hiện kỷ luật giáo viên không đúng quy trình đã quy định, nhưng Hiệu trưởng Trường tiểu học Trí Phải Tây vẫn được khen thưởng.

Ông Phan Văn Hoàng (xã Trí Lực, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) vừa chuyển đến cho Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam một số các thông tin bức xúc có liên quan đến ông Huỳnh Minh Trí – Hiệu trưởng Trường tiểu học Trí Phải Tây, huyện Thới Bình.

Cuối năm học 2016 – 2017, theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung (vợ ông Hoàng, giáo viên của Trường Trí Phải Tây), nhà trường có chỉ đạo cho giáo viên, các tổ chuyên môn khen thưởng không quá 60% học sinh mỗi lớp.

Hồi tháng 5/2017, nhà trường tiến hành kỷ luật khiển trách bà Nhung, do mắc lỗi chấm bài sai sót của học sinh. Thế nhưng, việc kỷ luật này cũng được nhà trường không thực hiện đúng theo quy trình mà pháp luật quy định.

Sau đó, hồi tháng 4/2018, ông Phan Văn Hoàng tố cáo lên huyện Thới Bình, dù huyện đã có kết luận nhà trường sai, cắt thi đua của tập thể nhà trường và 4 cá nhân có liên quan trong năm học đó, nhưng thực tế thì lãnh đạo ngành giáo dục huyện không chấp hành đúng.

Kết luận 747 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau (ảnh: P.L)

Ngày 31/7/2017, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thới Bình – Lê Hoàng Danh đã ký kết luận 747, trả lời các ý kiến theo đơn yêu cầu của bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung.

Theo đó, lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thới Bình đã khẳng định, việc nhà trường chỉ đạo khen thưởng không quá 60% học sinh mỗi lớp là có thật, và nó trái quy định thông tư 22/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sửa đổi và bổ sung một số điều quy định đánh giá học sinh tiểu học, ban hành kèm theo thông tư 30/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 24/5/2017, qua kiểm tra của bộ phận chuyên môn Trường tiểu học Trí Phải Tây, trường đã phát hiện bà Nhung (vợ ông Hoàng) chấm bài kiểm tra cuối năm học sai 10/26 bài môn tiếng Việt, 13/26 bài môn Toán.

Ngày 29/5/2015, ông Huỳnh Minh Trí – Hiệu trưởng chủ trì cuộc họp, thống nhất hình thức kỷ luật khiển trách, do bà Nhung đã để xảy ra các sai phạm như chấm bài kiểm tra cuối năm sai, đánh giá xếp loại 5 học sinh không đúng, vào sổ liên lạc sai 2 trường hợp.

Trường tiểu học Trí Phải Tây, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, nơi ông Trí đang là Hiệu trưởng (ảnh: P.L)

Ngày 31/5/2017, bà Nhung được thông báo tại cuộc họp hội đồng sư phạm nhà trường là sẽ bị khiển trách, cắt thi đua năm học đó.

Sau khi có phản ánh của bà Nhung, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thới Bình đã tiến hành xác minh, và được biết, trường hợp này, trường đã làm xử lý kỷ luật viên chức chưa đúng theo Nghị định 27/2012/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về xử lý kỷ luật viên chức , trách nhiệm bồi hoàn, hoàn trả của viên chức.

Cụ thể, nhà trường đã chưa thông báo cho bà Nhung biết cái sai phạm của bà.

Trường tự tiến hành họp xét kỷ luật, rồi thông báo cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường hình thức kỷ luật của bà Nhung là chưa đúng quy định, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân bà.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thới Bình yêu cầu, ông Huỳnh Minh Trí – Hiệu trưởng phải nhận khuyết điểm việc này trước tập thể nhà trường, lãnh đạo nhà trường phải nghiêm túc rút kinh nghiệm các sai sót như đã nêu, có hướng khắc phục cho những năm tiếp theo.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cũng quyết định cắt thi đua của trường trong năm học 2016 – 2017, và 4 cá nhân liên quan, trong đó có cả ông Huỳnh Minh Trí – Hiệu trưởng.

Thông báo số 35 của Ủy ban nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau (ảnh: P.L)

Tiếp đó, ngày 18/4/2018, ông Phan Văn Hoàng tiếp tục có đơn tố cáo tới huyện, phản ánh việc năm học xảy ra sự việc, Trường Trí Phải Tây và các cá nhân có sai sót vẫn được khen thưởng, trái với kết luận 747.

Sau khi tiến hành xác minh, làm việc với tất cả các cơ quan có liên quan của huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau đúng theo quy định, ngày 10/5/2018, ông Trần Văn Dũng – Chủ tịch huyện Thới Bình đã có thông báo số 35, trả lời các thông tin do ông Hoàng tố cáo. 

Vợ Hiệu trưởng huy động cả trăm triệu đồng tiền của dân rồi trốn biệt

Hiệu trưởng Trường Trí Phải Tây – ông Huỳnh Minh Trí giải thích: Trường họp xét khen thưởng vào ngày 31/5/2017, thời điểm đó thì kết luận 747 chưa được ký ban hành.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thới Bình – ông Huỳnh Thanh Hận giải thích, do sơ suất thì danh sách gửi sang Phòng Nội vụ huyện khi đó vẫn còn tên của 4 cá nhân theo kết luận 747 là cắt khen thưởng.

Vấn đề này, ông Huỳnh Thanh Hận xin nhận trách nhiệm là thiếu kiểm tra danh sách đề nghị khen thưởng, do số lượng quá lớn nên dẫn đến thiếu sót, nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Còn theo Hiệu trưởng Trường Trí Phải Tây, hiện trường vẫn giữ lại 1 giấy khen tập thể, 4 giấy khen của các nhân có liên quan, và đã nộp lại đầy đủ cho Phòng Giáo dục và Đào tạo, kể cả tiền thưởng.

Trong thời gian sắp tới, Chủ tịch huyên sẽ ban hành quyết định thu hồi danh hiệu tập thể lao động tiên tiến của nhà trường, thu hồi danh hiệu của 4 cá nhân, và kể cả thu hồi số tiền thưởng của các danh hiệu này, phải nộp về kho bạc Nhà nước của huyện.

Phương Linh