Lãnh đạo xã coi trời bằng vung, tự ý giao đất trái thẩm quyền

14/07/2016 07:48 Diệu Linh
(GDVN) - Đây là câu chuyện thật như đùa đang diễn ra tại xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Ông Lê Quang Giáp (Cụm dân cư số 3, thôn Lỗ Hà, xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) cho biết, gia đình có diện tích đất mạ ở khu vực Xướng Mạ. Tại khu vực này có 59 hộ được sử dụng ổn định theo Quyết định số 115 của Chính phủ.

Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới của UBND tỉnh Hà Nam, năm 2012 UBND xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên đã triển khai thực hiện đề án dồn đổi ruộng đất đã được UBND huyện Duy Tiên phê duyệt theo nguyên tắc: Uu tiên cho những gia đình có đất nguồn gốc để lại và liền kề thì được chuyển đổi ruộng ngoài đồng về đúng diện tích đó.

Theo nguyên tắc này, hộ gia đình ông Giáp được đổi 700m2 là đất mầu ở thôn Lỗ Hà và đất cấy ở tại đồng Yên Lệnh về đất ao Xướng Mạ của ông cha gần nhà. 

Ngày 16/9/2012, gia đình ông Giáp (chủ hộ là Lê Xuân Mão, bố ông Giáp) đã có đơn xin đổi 792m2 về ao gần nhà để canh tác (ao của ông cha để lại) - thực tế chỉ xin đổi 650m2. Năm 2014, ông Lê Xuân Mão nhiều lần gửi đơn đến lãnh đạo thôn Lỗ Hà, lãnh đạo xã Chuyên Ngoại đề nghị được chuyển đồi ruộng ngoài đồng về khu Xướng Mạ gần nhà.

Đến ngày 22/5/2015 tại cuộc họp tiểu ban dồn đổi ruộng của cụm dân cư số 3 (tức đội 19 cũ) của thôn Lỗ Hà  có sự tham gia của cấp ủy đảng chi bộ 7, ban quản lý thôn, tổ chuyển đổi ruộng đội 19 cũ, và lãnh đạo xã (ông Lê Văn Biểu-Phó chủ tịch xã và ông Hà-cán bộ địa chính xã) đã thống nhất cho 4 gia đình được chuyển đổi về ao và Xướng Mạ gồm: Lê Xuân Mão, Lê Thị Nhàn, Lê Văn Thuyết, Nguyễn Thị Yên. 

Biên bản này đã được gửi lên UBND xã để giải quyết giao đất cho 4 hộ. 

Nhưng đến ngày 28/11/2015, không hiểu vì lý do UBND xã lại họp quyết định thu hồi đất trên làm đất 5% do Uỷ ban xã quản lý, để sau đó giao cho hộ bà Lê Thị Nhàn.

Điều này thể hiện vào ngày 23/12/2015, ông Phạm Việt Hùng – Phó chủ tịch UBND xã Chuyên Ngoại đã ký biên bản bàn giao 1.373m2 gồm ao và xướng mạ cho hộ gia đình bà Nhàn, trong khi 3 hộ gia đình còn lại thì chưa được chuyển về. 

Ông Giáp cho biết: “Điều bất công là bà Nhàn không có đất ruộng mạ tại đây (bà Nhàn chỉ có đất ở khu vực Thùng Đấu) mà lại được giao, trong khi chúng tôi là những người có đất tại khu vực Xướng Mạ (có nguồn gốc của cha ông ở lại) thì không được giao mặc dù đã có đơn xin chuyển đổi về cho tiện canh tác sử dụng”.

Ông Lê Quang Giáp đã tố cáo những việc làm sai trái của lãnh đạo xã Chuyên Ngoại (huyện Duy Tiên) đến Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam.

Khiếu nại lên UBND xã Chuyên Ngoại nhưng không được giải quyết, gia đình ông Giáp, bà Vượng đã tố cáo sai phạm của ông Nguyễn Văn Mai-Chủ tịch xã Chuyên Ngoại và ông Phạm Việt Hùng - Phó chủ tịch xã Chuyên Ngoại đến UBND huyện Duy Tiên (tỉnh Hà Nam).

Cũng cần phải nói rõ, việc UBND xã Chuyên Ngoại giao đất cho hộ gia đình bà Nhàn là trái thẩm quyền.

Vì theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 59 Luật đất đai năm 2013 chỉ có UBND cấp huyện mới có thẩm quyền quyết định giao đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Tức là UBND cấp xã chỉ được giao đất cho hộ gia đình bà Nhàn trên cơ sở sự đồng thuận nhất trí của các hộ gia đình thuộc đội 19 cũ.

Ngày 12/4/2016, Chủ tịch UBND huyện Duy Tiên đã ban hành văn bản số 140/KL-UBND kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Mai-Chủ tịch xã Chuyên Ngoại và ông Phạm Việt Hùng - Phó chủ tịch xã Chuyên Ngoại.

Kết luận chỉ ra sai phạm của UBND xã Chuyên Ngoại trong việc thực hiện dồn đổi ruộng đất là “thiếu kiểm tra đối với Ban lãnh đạo thôn, Tiểu ban dồn đổi ruộng để xảy ra việc thực hiện thiếu dân chủ là trách nhiệm của UBND xã, của ông Nguyễn Văn Mai-Chủ tịch xã; Ông Phạm Việt Hùng-Phó Chủ tịch xã, ông Nguyễn Mạnh Hà-Công chức địa chính xã trực tiếp cùng Ban lãnh đạo thôn đo đất thực hiện dồn đổi ruộng cho bà Nhàn vào thửa đất số 56, tờ Phụ lục bản đồ số 22 khi chưa công khai dân chủ là trách nhiệm của ông Phạm Việt Hùng, ông Nguyễn Mạnh Hà, ông Nguyễn Văn Bé, ông Lê Văn Huy”.

“Phải truy trách nhiệm của những người bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh”

Với những sai phạm nêu trên, những tưởng Chủ tịch UBND huyện Duy Tiên sẽ chỉ đạo UBND xã Chuyên Ngoại phải hủy bỏ việc giao đất xướng mạ cho bà Nhàn để thực hiện chia cho 4 hộ có đơn mà đã được thống nhất cao tại Biên bản họp ngày 22/5/2015.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND huyện Duy Tiên lại công nhận kết quả từ những việc làm sai của lãnh đạo UBND xã Chuyên Ngoại; chỉ yêu cầu tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Kết quả xác minh trên thể hiện việc chia dồn đổi ruộng cho bà Nhàn trái với điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai năm 2013 về trình tự, thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “ dồn điền đổi thửa” như sau:

2. Ủy ban nhân dân cấp xã lập phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp chung cho toàn xã, phường, thị trấn (bao gồm cả tiến độ thời gian thực hiện chuyển đổi) và gửi phương án đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra phương án trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức cho các hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi ruộng đất theo phương án được duyệt.

Bà Tòng Thị Phóng: “Nhiều văn bản viết như trên giời...”

Như vậy, do việc dồn đổi ruộng cho bà Nhàn không được sự nhất trí cao của nhân dân, vi phạm nghiêm trọng quy chế dân chủ, trái với phương án dồn đổi ruộng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc chuyển đổi đất thành đất công ích do UBND xã quản lý để giao đất cho bà Nhàn (thể hiện tại các cuộc họp dưới sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo xã Chuyên Ngoại ngày 1/10, ngày 28/11, ngày 15/12, đều trong năm 2015 và việc đo giao đất vào ngày 23/12/2015) là hành vi giao đất trái thẩm quyền.

Theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 59 Luật đất đai năm 2013 chỉ có UBND cấp huyện mới có thẩm quyền quyết định giao đất cho hộ gia đình, cá nhân. Tức là UBND cấp xã chỉ được giao đất cho hộ gia đình bà Nhàn trên cơ sở sự đồng thuận nhất trí của các hộ gia đình thuộc đội 19 cũ.

Căn cứ điều 27 Luật tố cáo, ngày 24/4/2016, ông Lê Quang Giáp và bà Nguyễn Thị Vượng đã gửi đơn tố cáo tiếp đến Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, đề nghị giải quyết theo hướng:

Kiến nghị UBND xã Chuyên Ngoại thu hồi biên bản ngày 23/12/2015 về giao 1.373m2 đất Xướng Mạ cho hộ bà Lê Thị Nhàn.

Kiến nghị UBND huyện Duy Tiên chỉ đạo UBND xã Chuyên Ngoại tiến hành giao đất cho 4 hộ gia đình (Lê Xuân Mão, Lê Thị Nhàn, Lê Văn Thuyết, Nguyễn Thị Yên) theo Biên bản họp ngày 22/5/2015 đúng như phương án dồn đổi ruộng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được nhân dân nhất trí đồng thuận.

Dư luận đang chờ đợi sự công minh của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam về những nội dung tố cáo nêu trên.

Diệu Linh