Lính Đức, Mỹ luyện bắn súng trường tấn công M16

20/12/2012 15:43 Mai Thu
(GDVN) - Các binh sỹ của quân đội Mỹ và Đức đang đóng quân, thuộc biên chế của Đại đội Tổng hành dinh, Bộ tư lệnh Tín Hiệu vừa tiến hành một buổi huấn luyện bắn súng trường tấn công M16, loại vũ khí cá nhân được Lục quân Mỹ sử dụng khá phổ biến. Buổi huấn luyện được tiến hành tại Trung tâm hỗ trợ huấn luyện liên quân đóng ở Wackernheim, Đức.
Lính Đức, Mỹ luyện bắn súng trường tấn công M16 tại Trung tâm hỗ trợ huấn luyện liên quân đóng ở Wackernheim
Lính Đức, Mỹ luyện bắn súng trường tấn công M16 tại Trung tâm hỗ trợ huấn luyện liên quân đóng ở Wackernheim
Lính Đức, Mỹ luyện bắn súng trường tấn công M16 tại Trung tâm hỗ trợ huấn luyện liên quân đóng ở Wackernheim
Lính Đức, Mỹ luyện bắn súng trường tấn công M16 tại Trung tâm hỗ trợ huấn luyện liên quân đóng ở Wackernheim
Lính Đức, Mỹ luyện bắn súng trường tấn công M16 tại Trung tâm hỗ trợ huấn luyện liên quân đóng ở Wackernheim
Lính Đức, Mỹ luyện bắn súng tr ngắn bổ trợ tại Trung tâm hỗ trợ huấn luyện liên quân đóng ở Wackernheim
Lính Đức, Mỹ luyện bắn súng trường tấn công M16 tại Trung tâm hỗ trợ huấn luyện liên quân đóng ở Wackernheim
Lính Đức, Mỹ luyện bắn súng trường tấn công M16 tại Trung tâm hỗ trợ huấn luyện liên quân đóng ở Wackernheim
Lính Đức, Mỹ luyện bắn súng trường tấn công M16 tại Trung tâm hỗ trợ huấn luyện liên quân đóng ở Wackernheim
Lính Đức, Mỹ luyện bắn súng trường tấn công M16 tại Trung tâm hỗ trợ huấn luyện liên quân đóng ở Wackernheim
Lính Đức, Mỹ luyện bắn súng trường tấn công M16 tại Trung tâm hỗ trợ huấn luyện liên quân đóng ở Wackernheim
Lính Đức, Mỹ luyện bắn súng trường tấn công M16 tại Trung tâm hỗ trợ huấn luyện liên quân đóng ở Wackernheim
Lính Đức, Mỹ luyện bắn súng trường tấn công M16 tại Trung tâm hỗ trợ huấn luyện liên quân đóng ở Wackernheim
Lính Đức, Mỹ luyện bắn súng trường tấn công M16 tại Trung tâm hỗ trợ huấn luyện liên quân đóng ở Wackernheim
Mai Thu