Lộ rõ các loại thiết bị, vũ khí của tàu sân bay Thi Lang Trung Quốc

05/01/2012 17:49 Lê Mai (theo Mil)
(GDVN) - Ngày 5/1/2012, một tờ tạp chí giấy của Trung Quốc đã đăng tải những hình ảnh khá rõ nét cùng các thông tin chi tiết về tàu sân bay Thi Lang (Varyag) mà nước này đang hoàn thiện. Những hình ảnh này ngay sau đó đã được các trang diễn đàn quân sự của Trung Quốc đăng tải.
Thiết bị, vũ khí của tàu sân bay Thi Lang (Varyag).
Thiết bị, vũ khí của tàu sân bay Thi Lang (Varyag).
Thiết bị, vũ khí của tàu sân bay Thi Lang (Varyag).
Thiết bị, vũ khí của tàu sân bay Thi Lang (Varyag).
Thiết bị, vũ khí của tàu sân bay Thi Lang (Varyag).
Thiết bị, vũ khí của tàu sân bay Thi Lang (Varyag).
Lê Mai (theo Mil)