"Màn kịch vụng về" vụ 38 Tống Duy Tân bị vạch trần như thế nào?

27/01/2016 07:59 QUỐC TOẢN (THỰC HIỆN)
(GDVN) - UBND thành phố Thanh Hóa cần nhìn thẳng vào sai phạm trong việc cấp sổ đỏ 473790, đồng thời trả lại quyền lợi cho người dân theo đúng quy định của pháp luật.

LTS: Việc UBND thành phố Thanh Hóa cấp 2 Giấy chứng nhận trên cùng một địa chỉ đất 38 Tống Duy Tân gây bức xúc trong dư luận thời gian gần đây.

Nhiều bằng chứng đã chứng minh, cán bộ có thẩm quyền UBND thành phố Thanh Hóa cố tình giả mạo, lập khống giấy tờ, cấp sai sổ đỏ  BĐ 473970 và tự ý hủy sổ đỏ AG 725761 trái luật được cấp hợp pháp cho người dân trước đó.

Dưới góc nhìn pháp lý, hôm 25/1, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam Luật sư Nguyễn Văn Kiệm, văn phòng luật sư Phạm Sơn, thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội sẽ chỉ rõ những thiếu sót của UBND thành phố Thanh Hóa trong vụ việc này.

PV: Luật sư có thể làm rõ thêm dấu hiệu sai phạm của UBND thành phố Thanh Hóa trong việc việc cấp sổ đỏ BĐ 473970?

Luật sư Nguyễn Văn Kiệm: Để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện rất khắt khe theo quy định của pháp luật.

Cụ thể: Đất phải có nguồn gốc hợp pháp, sử dụng ổn định, liên tục; đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế và không có tranh chấp.

Ngoài ra, khi tiến hành các thủ tục cấp Giấy chứng nhận,

Công lý ở đâu, thưa Chủ tịch?

cán bộ, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản xác minh ranh giới, niêm yết công khai… trước  khi cấp.

Trong vụ việc này, việc cấp sổ đỏ BĐ 473970 bộc lộ khá nhiều dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng như, bà Nguyễn Thị Cúc không có đề nghị ghép thửa nhưng UBND thành phố Thanh Hóa tự ý ghép, cấp sai diện tích ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp...

Đây là hành vi xâm phạm tới quyền lợi của người nhận chuyển nhượng là bà Nguyễn Thị Kỳ.

Mặt khác, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất BĐ 473970 là trái với quy định tại Điều 3, Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009.

Cụ thể: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất được cấp cho người sử dụng theo từng thửa đất. 

Luật sư Nguyễn Văn Kiệm, văn phòng Luật sư Phạm Sơn (ảnh: Nhân vật cung cấp).

Các bằng chứng khác cũng cho thấy, sổ đỏ BĐ 473970 ngày 17/3/2011, bằng hồ sơ có dấu hiệu giả mạo chứ ký và các giấy tờ khác có liên quan đến việc cấp Giấy CNQSDĐ mang tên bà Nguyễn Thị Cúc là sai quy định của pháp luật.

Cụ thể, cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc cấp sổ đỏ khi không không thực hiện việc xác định ranh giới mốc thửa đất. Thay vào đó, cán bộ thẩm tra sử dụng biên bản xác định ranh giới mốc thửa đất lập vào năm 2009.

Nghiêm trọng hơn một số cán bộ UBND thành phố Thanh Hóa tự ý cấp sổ đỏ bằng giấy tờ giả mạo (sổ đỏ không có trang 1, bìa sổ đỏ viết bằng tay…).

Như vậy, đối với vụ việc nói trên, UBND thành phố Thanh Hóa đã vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 473970. 

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất BĐ là sai trên mọi phương diện.

Như vậy, trách nhiệm của UBND thành phố Thanh Hóa trong vụ việc này được xác định như thế nào, thưa Luật sư?

Luật sư Nguyễn Văn Kiệm: Xin nhắc lại, các dấu hiệu vi phạm trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất BĐ 473970 là rất rõ ràng.

Mặt khác, căn cứ vào kết luận thanh tra vụ việc, nếu xác định rõ sai sót trong việc cấp sổ đỏ này, UBND thành phố Thanh Hóa cần thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai quy định, nhằm đảm bảo quyền lợi của người nhận chuyển nhượng hợp pháp.

Cụ thể: Điều 21, khoản 1, 2, NĐ 84/CP năm 2007 hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2003 và khoản 4 điều 87,  NĐ 43/CP năm 2014, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2014 quy định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trái pháp luật nêu rõ.

2- Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp

Cấp sổ đỏ bằng hồ sơ giả trong “nháy mắt”, dân khiếu nại “ngâm” cả năm

Giấy chứng nhận tự kiểm tra và phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp là trái pháp luật thì có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới cơ quan thanh tra cùng cấp để thẩm tra.

Thanh tra cấp huyện có trách nhiệm thẩm tra đối với Giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp, Thanh tra cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm tra đối với Giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp.

Nếu qua thẩm tra có kết luận là Giấy chứng nhận cấp trái pháp luật thì cơ quan nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.

3- Trường hợp tổ chức, công dân phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật thì gửi kiến nghị, phát hiện đến cơ quan nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận. Cơ quan nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhân quyền sử dụng đất được UBND phường Lam Sơn trình lãnh đạo thành phố Thanh Hóa ghi chú rất rõ phần diện tích đã được cấp sổ đỏ và phần xin cấp mới. Tuy nhiên, cán bộ phòng Tài Nguyên và môi trường thành phố đã tự ý ghép thửa 117 và 124 trái quy định của pháp luật (ảnh: QUỐC TOẢN).

Việc cần làm ngay lúc này là UBND thành phố Thanh Hóa cần nghiêm túc nhìn nhận những sai phạm của mình đồng thời ra quyết định thu hồi, hủy bỏ ngay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 473970  đã cấp trái pháp luật.

Khôi phục lại tính hợp pháp của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 725761 đã cấp trước đó theo đúng quy định của pháp luật.

Mới đây UBND tỉnh Thanh Hóa đã có chỉ đạo xử lý vụ việc, tuy nhiên, đến hạn phía UBND thành phố Thanh Hóa vẫn chưa có câu trả lời. Luật sư có thể làm rõ hành vi vi phạm luật khiếu nại, tố cáo của đơn vị có thẩm quyền?

Luật sư Nguyễn Văn Kiệm: Rõ ràng việc UBND thành phố Thanh Hóa cố tình trì hoãn, kéo dài  thời gian giải quyết sự việc là vi phạm luật khiếu nại, gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình bà Nguyễn Thị Kỳ.

Cụ thể: Điều 4. Nguyên tắc khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại phải được thực hiện theo quy định của pháp luật; bảo đảm khách quan, công khai, dân chủ và kịp thời.

Điều 5. Trách nhiệm giải quyết khiếu nại và phối hợp giải quyết khiếu nại

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, xử lý nghiêm minh người vi phạm.

Áp dụng biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra; bảo đảm cho quyết định giải quyết khiếu nại được thi hành nghiêm chỉnh và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

2. Cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại; cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến việc khiếu nại theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm kiểm tra, xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật của mình; nếu trái pháp luật phải kịp thời sửa chữa, khắc phục, tránh phát sinh khiếu nại.

Nhà nước khuyến khích việc hòa giải tranh chấp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân trước khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đó.

Tại cùng một địa chỉ đất số 38 Tống Duy Tân tồn tại 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (ảnh: QUỐC TOẢN).

Điều 6 khoản 2. Các hành vi bị nghiêm cấm

Thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại; không giải quyết khiếu nại; làm sai lệch các thông tin, tài liệu, hồ sơ vụ việc khiếu nại; cố ý giải quyết khiếu nại trái pháp luật.

Điều 27. Thụ lý giải quyết khiếu nại

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền mà không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 của Luật này, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết.

Thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan,

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đã "bị lừa" như thế nào?

tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết, trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

Điều 28. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Với quy định trên cho thấy việc UBND thành phố để vụ việc kéo dài hơn 16 tháng, từ khi có đơn khiếu nại của công dân là vi phạm pháp luật về giải quyết khiếu nại...

Mặt khác, trong vụ việc này, UBND thành phố Thanh Hóa có nhiều biểu hiện, dấu hiệu bao che, đồng lõa với người vi phạm là Nguyễn Thị Cúc.

Cấp có thẩm quyền đã tạo điều kiện cho Nguyễn Thị Cúc gây thiệt hại nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Thị Kỳ dẫn đến nguy cơ bị mất trắng nhiều tỷ đồng.

Đề nghị hủy giao dịch bất hợp pháp…

Bà Nguyễn Thị Cúc sau khi được cấp sổ đỏ BĐ 473970 bằng hồ sơ giả, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ chuyển nhượng cho ông Lê Xuân Trường, dù đã có lệnh dừng của lãnh đạo thành phố...

Giao dịch tài sản giữa hai bên cũng biểu hiện nhiều dấu hiệu bất thường, không thể hiện ý chí tự nguyện khi thực hiện giao dịch...

Trong đơn đề nghị bà Nguyễn Thị Cúc cho biết, “việc ký chuyển nhượng công chứng nhà đất giữa bà này và ông Trường là tạo niềm tin để ông Trường cho bà Cúc vay tiền”. Tuy nhiên, sau đó 2 ngày, ông Trường đã tiến hành thủ tục sang tên mảnh đất nói trên. Theo Luật sư, bản chất của giao dịch này là gì?

Luật sư Nguyễn Văn Kiệm: Đây thực chất là việc vay mượn, cầm cố núp danh dưới hợp đồng công chứng, chuyển nhượng, mà hiện tại, nhiều đối tượng cho vay nặng lãi, tín dụng đen thường áp dụng. 

Hay nói cách khác, đây là hình thức “mua bán” có tính chất ép buộc, không thể hiện ý chí chuyển nhượng một cách tự nguyện. 

Quan điểm của tôi cho rằng, việc giao dịch, chuyển nhượng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa bà Nguyễn Thị Cúc và ông Lê Xuân Trường không có giá trị về mặt pháp lý.

Để đảm bảo quyền lợi, bà Kỳ có thể làm đơn khiếu nại tới Sở Tư pháp Thanh Hóa, đề nghị thanh tra lại hoạt động giao dịch công chứng giữa bà Cúc và ông Trường.

Mặt khác, theo quy định tại Điều 87 Nghị Định 43 hướng dẫn thi hành luật đất đai năm 2013, để giải quyết dứt điểm hành vi vi phạm trên, UBND thành phố Thanh Hóa cần phải gửi văn bản đến Tòa án Nhân dân thành phố Thanh Hóa đề nghị hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà Cúc và ông Trường.

Tiếp đó, UBND thành phố Thanh Hóa cần thu hồi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất BĐ 473970 đã cấp sai quy định.

Xử lý nghiêm khắc đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại điều 206, 207 luật đất đai năm 2013”.

Những cán bộ liên quan sẽ bị xử lý như thế nào nếu xác định rõ hành vi vi phạm?

Luật sư Nguyễn Văn Kiệm: Nếu UBND thành phố Thanh Hóa trong quá trình thanh tra, xác minh, khẳng định cán bộ, cơ quan chuyên môn của giả mạo hồ sơ trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên, gây thiệt hại kinh tế cho bà Kỳ, sẽ phải khắc phục sai phạm và bồi thường cho bà Kỳ theo quy định của pháp luật.

Bởi lẽ vi phạm của UBND thành phố Thanh Hóa trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và kéo dài thời hạn giải quyết khiếu nại, không kịp thời khặc phục, ngăn chặn các hành vi phạm.

​Cơ quan chức năng đã tạo điều kiện cho bà Nguyễn Thị Cúc thực hiện việc chuyển nhượng diện tích đất trên cho người khác làm cho việc giải quyết, khắc phục gặp nhiều phức tạp và khó khăn.

Mặt khác, nếu xác định rõ hành vi vi phạm của cán bộ trong việc lập khống, giả mạo giấy tờ, cơ quan chức năng cần phải chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra có thẩm quyền để làm rõ trách nhiệm, đồng thời xử lý theo quy định của pháp luật. 

QUỐC TOẢN (THỰC HIỆN)