Mô hình huấn luyện máy thu trinh sát và máy thu định hướng

04/08/2012 15:48 Theo QĐND
Phục vụ nhiệm vụ huấn luyện binh chủng cho chiến sĩ mới, Trung tâm 95 (Cục Tác chiến điện tử) đã chế tạo mô hình huấn luyện máy thu trinh sát AR5000 và máy thu định hướng PA1555.

Phục vụ nhiệm vụ huấn luyện binh chủng cho chiến sĩ mới, Trung tâm 95 (Cục Tác chiến điện tử) đã chế tạo mô hình huấn luyện máy thu trinh sát AR5000 và máy thu định hướng PA1555.

Mô hình máy thu định hướng PA1555.

Thiết bị có kết cấu gọn nhẹ, hình dáng và các tính năng như hiển thị trên LCD; khả năng thiết lập các tham số cho máy (tần số, chế độ công tác, khả năng lưu kênh nhớ, khả năng quét kênh…) như máy thật.

Sản phẩm được dùng để thay thế thiết bị thật trong huấn luyện, giúp người học dễ dàng nắm được tính năng kỹ chiến thuật, quy trình thao tác thực hành trên máy một cách trực quan.

Mô hình có thể áp dụng tại các trung tâm, các đơn vị tác chiến điện tử để phục vụ huấn luyện.

Theo QĐND