Mô phỏng hoạt động chức năng tổ hợp tên lửa C75M3

22/09/2012 09:24 Theo QĐND
Đáp ứng nhu cầu tài liệu trực quan phục vụ giảng dạy, huấn luyện môn học kỹ thuật tên lửa C75M3, các học viên Học viện Phòng không-Không quân (Quân chủng Phòng không-Không quân) đã xây dựng phần mềm mô phỏng hoạt động chức năng tổ hợp tên lửa.
Đáp ứng nhu cầu tài liệu trực quan phục vụ giảng dạy, huấn luyện môn học kỹ thuật tên lửa C75M3, các học viên Học viện Phòng không-Không quân (Quân chủng Phòng không-Không quân) đã xây dựng phần mềm mô phỏng hoạt động chức năng tổ hợp tên lửa.

Ảnh minh họa/ Internet

Các tác giả đã sử dụng phần mềm Powerpoint để mô phỏng hoạt động chức năng đài điều khiển CHP-75B3; sử dụng phần mềm Macromedia Flash và Powerpoint 2003 để mô phỏng hoạt động chức năng rút gọn của tổ hợp tên lửa phòng không C75M3.

Sản phẩm mô phỏng thể hiện đầy đủ hoạt động của đài điều khiển cũng như tổ hợp tên lửa, bảo đảm tính trực quan sinh động cao, có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo, học tập cho học viên trong quá trình học tập tại trường.

Theo QĐND