Ngày 7/12/2019, kỳ họp lần thứ 17 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX đã khai mạc tại Hội trường thành phố.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh – ông Nguyễn Thiện Nhân đã đến dự và có bài phát biểu vào đầu phiên khai mạc.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Trong năm 2019, với bối cảnh kinh tế thế giới, nhiều nền kinh tế lớn suy giảm, nhưng kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục duy trì tăng trưởng khá, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế cả nước.

Tổng sản phẩm nội địa ước đạt trên 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 8,32%, cao hơn tăng trưởng của cả nước.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 35%, thu hút đầu tư nước ngoài ước đạt 8 tỷ USD…

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh - ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu (ảnh: P.L)

“Điều này thể hiện kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng theo chiều sâu, phát huy đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ tiên tiến.” – Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhận định.

Trong năm 2019, năng suất lao động một người ước đạt 300 triệu đồng.

Cũng trong năm nay, thành phố đã thu ngân sách vượt chỉ tiêu đề ra, ước đạt 412.000 tỷ đồng trong cả năm, tăng 3,34% so với chỉ tiêu, tăng 9% so với kế hoạch thu năm 2018.

Như vậy, tính bình quân, mỗi ngày làm việc Thành phố Hồ Chí Minh thu ngân sách 1.620 tỷ đồng.


Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh họp kỳ thứ 17

Người đứng đầu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nói tiếp, trong 13 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội mà Đại hội X Đảng bộ thành phố đề ra, dự báo cuối nhiệm kỳ sẽ đạt và vượt 11/13 chỉ tiêu.

Một chỉ tiêu dự kiến không đạt theo kế hoạch là GRDP bình quân đầu người đạt 9.800 USD.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh – ông Nguyễn Thiện Nhân lý giải: Một trong những lý do làm cho chỉ tiêu này không đạt, là do dự báo dân số thấp hơn so với thực tế hiện nay.

Một chỉ tiêu chưa đánh giá được là năng lực quản lý bộ máy chính quyền phấn đấu nằm trong top 5 địa phương dẫn đầu cả nước.

Về triển khai quy định 1374/QĐ-TU ngày 1/12/2017 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ: Sau hai năm thực hiện quyết liệt, Thường vụ thành ủy đã nhận 316 thông tin, giám sát và theo dõi việc tiếp nhận thông tin ở các quận huyện, với 1.475 thông tin trong năm 2018, 1.534 thông tin trong năm 2019.

Qua rà soát, Ủy ban kiểm tra các cấp đã xem xét các dấu hiệu vi phạm, kỷ luật khiển trách 6 tổ chức Đảng, kỷ luật 244 Đảng viên, xử lý hơn 300 trường hợp về mặt chính quyền.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận, thành phố cũng vẫn còn nhiều mặt hạn chế, yếu kém.

Phiên khai mạc kỳ họp lần thứ 17 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX (Ảnh: P.L)

Đó là: Việc triển khai ghi nhận ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp chưa phản ánh đúng mức sự hài lòng ở các lĩnh vực; 4 ngành công nghiệp trọng điểm của thành phố có tốc độ tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn tốc độ tăng chung của công nghiệp, môi trường đầu tư và kinh doanh được cải thiện đáng kể, nhưng vẫn chưa đáp ứng được đòi hỏi của doanh nghiệp; tình hình trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp, nhất là đối với tội phạm ma túy.

Trong năm 2020, toàn Đảng bộ và Chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, chuẩn bị tổ chức đại hội các cấp, tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong năm tới, Đảng bộ thành phố đã thống nhất, lấy chủ đề là năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thi.

Sẽ có nhiều giải pháp được đưa ra, trong đó ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh đến việc tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội, khẩn trương triển khai đề án xây dựng đô thị thông minh, đề án Khu đô thị sáng tạo phía Đông, trình các cấp có thẩm quyền đề án chính quyền đô thị trong quý 2.

Hoàn thành đề án điều chỉnh tỷ lệ % phân chia ngân sách khoản thu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và trung ương, trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Việt Dũng