Một số quy định về thu nhập tăng thêm ở Thành phố Hồ Chí Minh thầy cô cần biết

12/11/2019 06:31
Cao Nguyên
(GDVN) - Kể từ quý 3/2019, cách tính thu nhập tăng thêm cho giáo viên ở Thành phố Hồ Chí Minh có một số thay đổi so với thời gian trước đó.

Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã có tờ trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Về hướng dẫn Quy định đánh giá phân loại hàng quý (sửa đổi) đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 3/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Sở Nội vụ đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, hướng dẫn thống nhất một số nội dung như sau:

Về đối tượng thụ hưởng:

Chấp nhận cho “người được tuyển dụng vào công chức, viên chức đang thực hiện chế độ tập sự” tiếp tục được hưởng chính sách thu nhập tăng thêm.

Kể từ quý 3/2019, cách tính thu nhập tăng thêm cho giáo viên ở Thành phố Hồ Chí Minh có một số thay đổi so với thời gian trước đó. (Ảnh minh hoạ: TTXVN)
Kể từ quý 3/2019, cách tính thu nhập tăng thêm cho giáo viên ở Thành phố Hồ Chí Minh có một số thay đổi so với thời gian trước đó. (Ảnh minh hoạ: TTXVN)

Về cách tính số ngày làm việc thực tế:

Về nguyên tắc chung: Số ngày làm việc thực tế là số ngày cán bộ, công chức, viên chức có tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan đơn vị.

Việc chi thu nhập tăng thêm căn cứ kết quả, phân loại theo số ngày làm việc thực tế trong quý của cán bộ, công chức, viên chức.

Các ngày sau đây không được tính là số ngày làm việc thực tế để chi thu nhập tăng thêm:

- Những ngày cán bộ, công chức, viên chức nghỉ phép năm hoặc nghỉ phép về việc riêng.

- Những ngày nghỉ hè của công chức, viên chức ngành giáo dục (không được cấp có thẩm quyền phân công chính thức bằng văn bản để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở cơ sở giáo dục).

- Những ngày tham gia các chương trình học theo hệ tập trung (không được cấp có thẩm quyền phân công công tác) và bàn giao nhiệm vụ chuyên môn cho người khác thực hiện.

- Những ngày nghỉ thai sản của cán bộ, công chức, viên chức.

- Những ngày nghỉ do ốm đau hoặc nghỉ để điều trị chấn thương do tai nạn lao động.

Đối với lĩnh vực giáo dục có đặc thù riêng: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động nghiên cứu vào trao đổi, thống nhất với Sở Nội vụ trước khi trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản hướng dẫn.

Với những người đang trong thời gian chờ tinh giản biên chế; nghỉ hưu; nghỉ việc hoặc nghỉ theo chế độ; chuyển sang cơ quan, đơn vị khác ngoài hệ thống chính trị của thành phố thì số ngày làm việc thực tế được tính đến ngày chấm dứt công tác trong quyết định của cấp thẩm quyền.

Giáo viên Thành phố Hồ Chí Minh tâm tư về thu nhập tăng thêm
Giáo viên Thành phố Hồ Chí Minh tâm tư về thu nhập tăng thêm

Về xây dựng và cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá:

Đối với tiêu chí “Có trên 20% nhiệm vụ hoàn thành vượt tiến độ, có chất lượng và hiệu quả”: không chia nhỏ thành các tỉ lệ hoàn thành thấp hơn.

Cán bộ, công chức, viên chức nếu không có trên 20% hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành vượt tiến độ, có chất lượng và hiệu quảthì không có điểm ở tiêu chí này.

Về phương pháp chấm điểm đối với lãnh đạo, quản lí:

Tỉ lệ mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không quá 50% số lượng lãnh đạo, quản lí (nếu lẻ từ 0,5 trở lên thì làm tròn thành 01), được áp dụng riêng cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Ví dụ, trường trung học cơ sở Z thuộc quận A có Ban Giám hiệu (gồm 1 Hiệu trưởng và 2 Phó Hiệu trưởng) và 6 tổ chuyên môn, mỗi tổ có 1 tổ trưởng và 1 tổ phó, tất cả đều được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lí được đánh giá, phân loại ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tính như sau:

Đối với Ban Giám hiệu: tối đa 2 người (do tổng số lãnh đạo là 3 người, tỉ lệ 50% là 1,5 được làm tròn thành 01) hoặc ở mức thấp hơn theo tổng số điểm chính thức đạt được.

Tờ trình này thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp ngày 5/11 về hướng dẫn thực hiện quy định, đánh giá, phân loại hàng quý.

Theo Sở Nội vụ, tờ trình này nếu được thông qua sẽ làm căn cứ để đánh giá, phân loại, chi thu nhập tăng thêm từ quý 3/2019 về sau.

Theo Nghị quyết 54 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết số 03 về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức xuất sắc năm 2018 được tăng tối đa 0,6 lần mức chi hiện tại. Năm 2019 là 1,2 lần và gấp 1,8 lần vào năm 2020.

Năm 2019, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chi hơn 7.200 tỉ đồng cho thu nhập tăng thêm này.

Kinh phí này được lấy từ các nguồn như cải cách tiền lương năm trước chuyển sang, cải cách tiền lương trích lập từ nguồn thu được để lại hằng năm, ngân sách cấp huyện, thành phố...

Từ năm 2018, Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu tiến hành chi trả thu nhập tăng thêm.

Tài liệu tham khảo:

[1]///C:/Users/SONY/Downloads/FILE_20191109_205517_FILE_20191108_192807_FILE_20191107_190603_FILE_20191107_190537_FILE_20191107_185450_1573112645459164%20(1).pdf

[2] //giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/giao-vien-thanh-pho-ho-chi-minh-tam-tu-ve-thu-nhap-tang-them-post202928.gd

Cao Nguyên