Mong mỏi của cử tri gửi tới Bộ Giáo dục và Đào tạo

23/05/2017 14:10 Trinh Phúc
(GDVN) - “Cử tri kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, chấn chỉnh các cơ sở giáo dục, đào tạo không đảm bảo chất lượng".

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14 sáng 22/5, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong đó, vấn đề giáo dục, đào tạo, dạy nghề là một trong những nội dung được cử tri, nhân dân quan tâm.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân: "Cử tri và Nhân dân ghi nhận nỗ lực của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tỉnh, thành phố cả nước trong việc hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi;

Thực hiện bàn giao hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho Bộ Lao động - Thương binh và xã hộ;

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đại học, chấn chỉnh công tác đào tạo tiến sỹ;

Thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay để học".

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân (ảnh báo Đại đoàn kết).

Cũng theo ông Nguyễn Thiện Nhân: "Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân cũng cho rằng, hiệu quả việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” còn chưa cao, việc xây dựng và thực hiện một số đề án về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo còn chậm.

Cử tri bức xúc vì tình trạng bạo lực học đường với trẻ em!

Tình trạng học thêm, dạy thêm trái quy định vẫn diễn ra ở một số nơi, nhất là ở khu vực đô thị;

Một số trường học ở vùng sâu, vùng xa còn thiếu điều kiện cơ bản về cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo còn thấp.

Tình trạng bạo lực học đường đối với trẻ em gây bức xúc dư luận.

Cử tri và Nhân dân kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục; chấn chỉnh các cơ sở giáo dục, đào tạo không đảm bảo chất lượng.

Cử tri và Nhân dân phản ánh, hệ thống các cơ sở dạy nghề thiếu sự quản lý thống nhất về chương trình, chất lượng đào tạo;

Việc dạy nghề cho lao động nông thôn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, ở những nơi bị thu hồi đất còn nhiều bất cập.

Cử tri và Nhân dân kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và xã hội tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp hợp lý hệ thống các cơ sở dạy nghề;

Nâng cao chất lượng dạy nghề; đảm bảo tính liên thông trong giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh kết nối giữa đào tạo và nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực".

Trinh Phúc