Một số trường ở Hà Tĩnh "vượt mặt" Sở, Bộ trong liên kết đào tạo

08/04/2019 07:13 Trần Phương
(GDVN) - Dù chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đồng ý nhưng nhiều trường vẫn vượt mặt trong việc liên kết đào tạo.

Các trường "vượt mặt" Sở, Bộ

Theo kết luận số 169/KL-BGDĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ ra một số hạn chế thiếu sót của Ủy ban nhân dân, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh trong việc quản lý hoạt động liên kết đào tạo.

Nhiều hoạt động liên kết đào tạo đã vượt mặt cả Ủy ban nhân dân, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh những các cơ quan này vẫn chỉ có những báo cáo qua loa.

Kết luận số 169/KL-BGDĐT đã chỉ ra việc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chưa chỉ đạo kiểm tra hoạt động liên kết đào tạo, quản lý và cấp phát văn bằng chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục đại học.

Việc này được chỉ ra là chưa đúng theo quy định tại khoản 13 Điều 6 Nghị định số 115/2010/NĐ-CP.

Dù không được các cơ quan có thẩm quyền đồng ý nhưng Đại học Hà Tĩnh vẫn tự ý thuê 5 địa điểm để tổ chức tuyển sinh, đào tạo. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Cụ thể, qua quá trình kiểm tra tại Trường Đại học Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh cho thấy, các đơn vị không nhận được văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nào của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về hoạt động liên kết đào tạo quản lý cấp phát văn bằng chứng chỉ.

Sinh viên đang học sư phạm ở Hà Tĩnh, chưa ra trường đã thất nghiệp

Qua quá trình thanh tra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ ra việc lưu trữ hồ sơ quản lý hoạt động liên kết đào tạo tại Hà Tĩnh không khoa học, không đầy đủ.

Trong việc thực hiện chế độ báo cáo, đoàn thanh tra của Bộ cũng đã phát hiện thấy dù, Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản đôn đốc các cơ sở giáo dục trên địa bàn có hoạt động liên kết đào tạo thực hiện việc báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo tuy nhiên các hoạt động này không được báo cáo đầy đủ, chính xác so với thực tế.

Việc thực hiện báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất về các hoạt động liên kết đào tạo gửi cho các cấp, các ngành chưa được thực hiện đúng theo quy định. Các báo cáo về hoạt động liên kết đào tạo chủ yếu là lồng ghép và số liệu chưa đầy đủ, chính xác.

Trong kết luận số 169/KL-BGDĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã chỉ ra một số đơn vị tại Hà Tĩnh có hoạt động liên kết đào tạo có sai phạm.

Qua kiểm tra cho thấy, tại Trường Đại học Hà Tĩnh, trong hoạt động liên kết đào tạo trình độ đại học hệ vừa làm, vừa học, dù không có văn  bản cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng đơn vị này vẫn thuê 05 đơn vị trên địa bàn tỉnh để tuyển sinh, đào tạo.

Cụ thể, Hợp đồng với Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh để đào tạo 02  lớp (01 lớp Đại học vừa học, vừa làm ngành Luật, khóa học 2014-2018.

Lớp Đại học vừa học, vừa làm ngành Luật liên thông từ Trung cấp, khóa 2016 – 2019).

Hợp đồng với Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề- Giáo dục thường xuyên huyện Can Lộc, Hà Tĩnh để đào tạo 01 lớp Đại học vừa học, vừa làm ngành Luật, khóa học 2015-2019.

Hợp đồng với Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề- Giáo dục thường xuyên huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh để đào tạo 01 lớp Đại học vừa học, vừa làm ngành Luật liên thông từ Trung cấp, khóa học 2016-2019.

Thậm chí, có Hợp đồng còn không có văn bản của Sở Giáo dục vào Đào tạo cho phép đặt lớp thuê địa điểm.

Chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đồng ý nhưng vẫn thuê địa điểm để tuyển sinh, Đại học Hà Tĩnh đã làm chưa đúng theo quy định tại Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT và điểm c khoản 2 Điều 2 Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng vừa làm vừa học (kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ GDĐT).

Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển sinh vượt 9% so với chỉ tiêu. (Ảnh: Vietnamnet)

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã kiểm tra hoạt động liên kết đào tạo tại trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, đơn vị thực hiện liên kết đào tạo với trường Đại học Trà Vinh (đơn vị chủ trì).

Sở Giáo dục Hà Tĩnh chi ngân sách vô tội vạ

Qua kiểm tra cho thấy, lớp Đại học vừa làm, vừa học liên thông tư Trung cấp chuyên nghiệp ngành điều dưỡng khóa 2016 – 2019, đơn vị này đã tuyển sinh vượt  9% so với chỉ tiêu được giao (109/100).

Kết luận của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã chỉ ra thiếu sót của ngành Giáo dục Hà Tĩnh trong các hoạt động liên kết đào tạo khi chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đối với hoạt động liên kết đào tạo trình độ đại học theo quy định Thông tư số 07/2017/TT-BDGĐT;

Sở chỉ sai nhưng phòng không rút kinh nghiệm

Hoạt động quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ tại Hà Tĩnh cũng đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế.

Qua quá trình kiểm tra, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hiện ra việc Hà Tĩnh chưa xây dựng Quy chế quản lý việc bảo quản, sử dụng, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định tại khoản 5 Điều 14 Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT.

Cả trăm giáo viên hợp đồng tại Hà Tĩnh bị cắt bảo hiểm trái luật

Công tác thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, báo cáo, công khai thông tin đối với hoạt động liên kết đào tạo, quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ trên địa bàn còn hạn chế.

Theo đó, Hà Tĩnh chưa quy định thời gian thực hiện việc bàn giao văn bằng chưa phát hết và sổ gốc cấp bằng Trung học cơ sở, Trung học phổ thông cho Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định; thời gian cấp phát bằng Trung học cơ sở, Trung học phổ thông cho học sinh kể từ khi có Quyết định công nhận tốt nghiệp chưa đúng theo quy định điểm a khoản 1 Điều 21 Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT.

Dù Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đã chỉ ra sai sót trong công tác cấp văn bằng chứng chỉ nhưng cấp dưới không lưu trữ để làm cơ sở khắc phục những hạn chế, thiếu sót. (Ảnh: LC)

Theo số liệu của đoàn thanh tra, tính đến năm 2017, tại Hà Tĩnh vẫn còn 168 bằng Trung học cơ sở và 29 bằng Trung học phổ thông còn tồn đọng.

Trong đó có nhiều trường số lượng bằng còn tồn, chưa phát cho học sinh lưu tại trường chưa đúng với số lượng đã ký nhận lấy bằng ở Sổ gốc.

Người nắm hầu bao tại vị đã 28 năm, nhiều dự án giáo dục có vấn đề

Đặc biệt, dù từ năm 2016 – 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đã thực hiện tổng cộng 12 thanh tra, kiểm tra trong đó có nội dung về cấp phát văn bằng chứng chỉ và các cuộc thanh tra, kiểm tra đều đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và có kiến nghị về nội dung này.

Tuy nhiên, các kết luận thanh tra, kiểm tra chưa được phòng chuyên môn (Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục) lưu trữ để làm cơ sở khắc phục những hạn chế, thiếu sót và tham mưu cho Lãnh đạo giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đối với bằng Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.

Đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh chưa tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với việc quản lý văn bằng Trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, Đại học và việc cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học ứng dụng cơ bản trên địa bàn tỉnh.

Trần Phương