Một tỷ biến chân ngôn mang đến an lành cho người dân Việt Nam

17/09/2015 16:30 Ngọc Quang
(GDVN) - Đây là khóa trì tụng Chân ngôn Đại thành tựu Pháp lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, do Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa sẽ trực tiếp cử hành khai đàn.

Từ ngày 25/9 đến 25/10, chư Ni Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) sẽ tổ chức khóa trì niệm Một tỷ biến Chân ngôn Lục Tự Đại Minh – “Om Ma Ni Pad Me Hung” (người Việt Nam vẫn thường trì tụng là Án Ma Ni Bát Minh Hồng) để cầu nguyện hòa bình, hạnh phúc, thịnh vượng cho đất nước và người dân Việt Nam.

Đây là khóa trì tụng Chân ngôn Đại thành tựu Pháp lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam và cũng là cơ hội để mỗi người có thể thực hành từ bi và tình yêu thương theo hạnh nguyện của Đức Quan Âm.

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa trong khoá lễ tại chùa Hoàng Long năm 2011. ảnh: Giáo dục Việt Nam.

Trong tất cả chư Phật, Bồ tát, Đức Quan Âm là đức Phật siêu đẳng, ngời sáng với tinh thần vô úy cứu khổ cứu nạn. Ngài là vị Phật của lòng từ bi vô lượng, hiện thân chứng ngộ Tứ Vô lượng tâm (Từ - Bi – Hỷ - Xả) với bản nguyện khai mở, hiển lộ Bồ đề tâm và công đức Đại bi sẵn có nơi tâm tất cả hữu tình.

Với bản nguyện này, Ngài đã từ chối thể nhập Niết bàn để hiện thân trong luân hồi khổ não cứu độ chúng sinh. Chính vì mối Pháp duyên thâm thiết với chúng sinh trong cõi Sa bà, nên thế gian tôn kính Ngài là biểu tượng tối cao của tâm đại từ đại bi.

Thệ nguyện của Đức Quan Âm là tùy loại ứng hiện thân cứu độ tất cả chúng sinh. Trong Kinh dạy rằng: “Nếu chúng sinh khổ não biết nhất tâm trì tụng Chân ngôn và niệm hồng danh Đức Quan Âm, tức thời Quán sát âm thanh liền được giải thoát”.

Mật điển cũng ghi lại: “Việc trì chân ngôn OM MANI PADME HUNG của Đức Phật Quan Âm giúp hành giả tiêu trừ tất cả nghiệp xấu, khổ đau, không đọa lạc tam đồ ác thú, cuộc sống đạt hạnh phúc bình an, lâm chung được vãng sinh Tịnh độ”.

Chân ngôn theo tiếng Phạn có nghĩa là “Mantra” hay “Bảo hộ tâm”, là đơn âm hoặc chuỗi âm thanh đầy năng lượng của vị Phật Bản tôn. Chân ngôn mang năng lực gia trì thần diệu vì đây là âm thanh chủng tử do Đức Phật tuyên thuyết và các bậc Thượng Sư giác ngộ gia trì thành tựu. Trong Thân - Khẩu - Ý của chư Phật, Chân ngôn thuộc về Khẩu Giác Ngộ.

Kể từ khi ban tổ chức thông báo, hơn 10.000 Phật tử cả nước đã đăng ký tham gia khóa trì niệm.

Sức thu hút của Pháp hội Đại Bi Quan Âm sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa khi tới đây hiện thân của Đức Phật Quan Âm là Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa sẽ trực tiếp cử hành khóa lễ Khai đàn (25/9) tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Tam Đảo, Vĩnh Phúc). Dự kiến sẽ có hàng vạn người cùng hành hương về ngôi Đại Bảo Tháp linh thiêng để tham gia sự kiện.

Sau lễ khai đàn, hành trình cầu nguyện quốc thái dân an của Đức Pháp Vương và Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa sẽ tiếp tục diễn ra trên ba miền đất nước.

Cùng với phúc duyên được hạnh ngộ bậc Hóa thân Phật Quan Âm, Phật tử và người dân mọi nơi đều có thể phát tâm trì niệm Chân ngôn Lục Tự Đại Minh (theo khả năng hoàn cảnh) để gửi gắm từ trường an lành và lời chúc nguyện hạnh phúc, cát tường tới đất nước và mọi người.

Những ai tinh tấn có thể lựa chọn thực hành theo phương pháp “trì Tháp”. Theo quan kiến Đạo Phật, Bảo Tháp là sự hiển bày của Tâm Giác ngộ, Chân ngôn Quan Âm là Khẩu Giác Ngộ, Đức Quan Âm ứng với Thân Giác Ngộ. Thực hành trì Tháp hay sự hợp nhất của Thân – Khẩu – Ý Giác ngộ là Pháp môn tích lũy công đức trí tuệ vô cùng thù thắng.

Để cập nhật tin tức hành trình cầu nguyện quốc thái dân an và tham gia trì tụng Chân ngôn Đại Bi Quan Âm với Đức Pháp Vương và Phật tử cả nước, vui lòng truy cập trang web: www.daibaothapmandalataythien.org

Pháp hội Một tỷ biến Chân ngôn Lục Tự Đại Minh dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 25/10 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên trong khóa lễ Tạ đàn với sự hiện diện gia trì của Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa.

Công đức trì tụng của mỗi người lúc này sẽ hòa vào công đức tăng trưởng của cả đại chúng, đem năng lực mạnh mẽ của Một tỷ câu chân ngôn Đại Bi Quan Âm xoa dịu chữa lành khổ đau, mang đến hạnh phúc, an lạc, ấm no cho mỗi người dân, hữu tình tại Việt Nam.

Trả lời tờ Vairocana, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa bày tỏ: "Nếu trưởng dưỡng được hiểu biết đúng đắn về những giá trị tâm linh, cuộc sống của bạn sẽ trở nên giàu có, phong phú và vô cùng năng động.

Mọi thiện hạnh có thể được khởi xướng từ những truyền thống tôn giáo khác nhau, song khi xuất phát từ hiểu biết tâm linh này, các thiện hạnh chúng ta làm mỗi ngày không nhất thiết phải thuộc về phạm trù tôn giáo. Thực chất, hầu hết các tôn giáo đều có cùng tôn chỉ là hành động bắt nguồn từ trí tuệ hiểu biết.

Ngày nay, thật đáng tiếc, rất nhiều người theo tôn giáo song lại không hề trưởng dưỡng được tâm linh. Họ quên mất ý nghĩa tình yêu thương hòa hợp và liên tục đấu tranh, sát hại lẫn nhau, tạo ra vô số vấn đề cho thế giới. Các hành động tiêu cực này là do thiếu tâm linh hay trí tuệ hiểu biết.

Vì thế, tôi đã nói tôn giáo thiếu tâm linh sẽ giống như một con người không có trái tim. Cho dù không dán nhãn mác tôn giáo, tôi nghĩ vẫn có cách để đưa tâm linh đến với mọi người, nhờ sự chia sẻ chân tình và thông qua các phương tiện truyền đạt. Tôn giáo cũng là một phương tiện để truyền đạt tâm linh".

Ngọc Quang