MTTQ phường Mai Dịch với nhiều mô hình hoạt động hay, thiết thực

02/03/2014 12:12 HOÀNG MINH
(GDVN) - Ngày 25/2, tại nhà văn hóa phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, HN, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Mai Dịch nhiệm kỳ 2014 - 2019 được tổ chức trang nghiêm.

Đến dự có các đồng chí đại diện cho Mặt trận Tổ quốc quận Cầu giấy, lãnh đạo phường Mai Dịch cùng đại diện các ban ngành đoàn thể phường, đại diện cấp ủy khu phố và các cá nhân tiêu biểu.

Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc phường đã có nhiều mô hình hoạt động hay, mang lại hiệu quả thiết thực như; Cuộc vận động xây quỹ “Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cuộc vận động “Thực hiện nếp sống văn hóa trong việc tang ma”. v.v…

Ngoài ra, MTTQ phường Mai Dịch cũng phối hợp với các tổ chức thành viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhằm tăng cường tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với quỹ ngày vì người nghèo.

Theo đó, ban vận động xây dựng quỹ vì người nghèo hàng năm đều thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp, và mỗi năm số tiền thu được năm sau đều cao hơn năm trước.

Từ năm 2008 đến năm 2013, vận động xây dựng quỹ được trên 390 triệu đồng và hỗ trợ cho 305 hộ nghèo với tố tiền là 246 triệu đồng, giảm được 46 hộ nghèo. Đến nay theo tiêu chuẩn mới (2013) toàn phường còn 15 hộ nghèo, 14 hộ cận nghèo.

Bên cạnh đó, công tác phòng chống tội phạm về tệ nạn xã hội được các đoàn thể như Cựu chiến binh, đoàn thanh niên, hội phụ nữ cùng MTTQ phối hợp tốt với công an và UBND quan tâm thường xuyên, nòng cốt là đội hoạt động tình nguyện xã hội và đội an ninh CCB hoạt động hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội ở phường.

Mặc dù trên địa bàn phường Mai Dịch đất nông nghiệp không lớn nhưng hàng năm, Hội nông dân và hợp tác xã kinh doanh tổng hợp - dịch vụ thương mại động viên, đào tạo và tạo điều kiện cho các hộ nông dân tìm biện pháp tăng năng suất cây trồng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển thêm các dịch vụ (làm nhà cho thuê, mở các quán hàng hóa…) vì vậy cuộc sống của người nông dân vẫn được cải thiện, số hộ giàu ngày càng nhiều. Hiện nay toàn phường có 129 hộ giàu

Hàng năm các đoàn thể CCB, phụ nữ, nông dân, đoàn thanh niên đều tích cực vay vốn các nguồn quỹ quốc gia cho hội viên có thêm điều kiện phát triển sản xuất, tạo thêm việc làm trong 5 năm qua. Đã có trên 5700 hội viên vay vốn tạo việc làm với số tiền 45 tỉ đồng. 

Phương hướng, chương trình hành động của MTTQ phường Mai Dịch nhiệm kỳ 2014 – 2019, tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong phường.

Cùng với Đảng và chính quyền chăm lo thường xuyên đến đời sống vật chất tinh thần của các tầng lớp nhân dân trong phường, nhất là các cháu nhỏ, lớp người cao tuổi, các đối tượng chính sách…

Đại hội đã hiệp thương cử ra 45 đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ phường nhiệm kỳ 2014 – 2019. Trong đó có 15 đồng chí là nữ, chiếm 33,8 %.

HOÀNG MINH