Nâng cao vị thế ngành bảo hiểm xã hội

05/01/2017 16:19 N.Thảo
(GDVN) - Đảng bộ Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.

Sáng 5/1/2017, Đảng bộ Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. 

Dự Hội nghị có đồng chí Lê Mạnh Hùng- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Nguyễn Thị Minh, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng cùng toàn thể Đảng viên trong cơ quan.

Hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ

Báo cáo tổng kết công tác năm 2016, Phó Bí thứ Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Nga cho biết, năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy cơ quan đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng lãnh đạo hoàn thành cơ bản nhiệm vụ chính trị cơ quan và toàn ngành.

Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố nỗ lực phấn đấu, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch về thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, giảm tỷ lệ nợ đọng, mở rộng, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 - ảnh nguồn Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 về việc “Điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020”.

Tính đến 31/12/2016, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 76,1 triệu người (đạt 101,5% kết quả được giao, tăng 5,9 triệu người so với năm 2015), trong đó riêng số người tham gia bảo hiểm y tế đạt tỉ lệ bao phủ 81,7% dân số- vượt 2,7% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Năm 2016, toàn ngành thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được 256.874 tỉ đồng (đạt 101,3% kế hoạch và tăng 40.128 tỉ đồng so với năm 2015). 

Do tăng cường kiểm soát việc trích đóng, nên đến 31/12/2016, số nợ giảm còn 7.795 tỉ đồng (năm 2015 số nợ là 9.920 tỉ đồng), chiếm 3,3% so với số phải thu.

Trong năm 2016, toàn ngành tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính theo Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, dự kiến giảm số giờ giao dịch xuống 45 giờ, ngang bằng các nước ASEAN 4; xây dựng quy trình, thủ tục thanh tra, kiểm tra bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với doanh nghiệp…

Đặc biệt, một trong những thắng lợi đáng ghi nhận của năm 2016 là ngành bảo hiểm xã hội đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nghiệp vụ, vận hành phần mềm quản lý các hoạt động nghiệp vụ, hệ thống giao dịch điện tử và các dịch vụ công nghệ thông tin khác. 

Từng bước đầu tư xây dựng hệ thống công nghệ thông tin của ngành bảo hiểm xã hội là hệ thống tích hợp, tập trung cấp quốc gia, hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, tuân thủ theo khung kiến trúc Chính phủ điện tử...

Đảng ủy cơ quan đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo cơ quan chỉ đạo các đơn vị, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ đối với tổ chức, đơn vị và nhân dân, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. 

Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động và nhân dân. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ-TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020; Đề án “Thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và năm 2020”; Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10/04/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.

Năm 2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ - ảnh nguồn Chính phủ.

Trong năm 2016, Chiến lược hội nhập quốc tế của ngành bảo hiểm xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ban hành kèm theo Quyết định số 146-QĐ/TTg ngày 20/01/2016. Căn cứ vào đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 3635/KH-BHXH ngày 21/09/2016 về thực hiện chiến lược hội nhập quốc tế giai đoạn 2016-2020.

Nâng cao vị thế ngành bảo hiểm xã hội

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương- Lê Mạnh Hùng đánh giá cao thành tích mà Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam đạt được. Đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh: Trong xã hội hiện đại, Bảo hiểm xã hội đóng vai trò quan trọng, là thước đo đánh giá sự tiến bộ, văn minh của đất nước, bảo đảm an sinh cho tất cả đối tượng, thành phần trong xã hội.

Các Nghị quyết đại hội Đảng cũng nhấn mạnh chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, đóng vai trò quan trọng, ổn định xã hội. 

Những kết quả tích cực trong thực hiện chính sách của ngành bảo hiểm xã hội vừa thể hiện sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, người lao động của ngành bảo hiểm xã hội, vừa khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đến người dân. 

Đặc biệt, nhận thức của người dân, chính quyền các cấp, các ngành về vị thế của ngành bảo hiểm xã hội cũng ngày càng đầy đủ hơn…

Bảo hiểm xã hội thực hiện “một cửa điện tử tập trung" từ ngày 1/1/2017

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị: Trong thời gian tới, Đảng ủy cơ quan tập trung làm tốt công tác tư tưởng, ổn định phát triển gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 04 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phân công nhiệm vụ, nắm bắt tư tưởng đảng viên, tạo sự đồng thuận cao phát triển đơn vị. Đổi mới phương thức lãnh đạo, phân cấp chức năng nhiệm vụ cấp ủy và lãnh đạo đơn vị, đánh giá cán bộ đảng viên chính xác, tạo sự đồng thuận cao. 

Quan tâm kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, giám sát thường xuyên đối đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng phát triển đảng viên toàn diện. Quan tâm dân chủ trong sinh hoạt, lắng nghe ý kiến đảng viên, lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo ngành chỉ đạo đảng bộ ngày càng vững mạnh để Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt thực sự là hạt nhân chính trị của khối các cơ quan trung ương.

Thay mặt ban thường vụ đảng ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo trên, Bí thư Ban cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh khẳng định, với tinh thần quyết tâm cao để cụ thể hóa thực hiện nhiệm vụ, toàn thể cán bộ, đảng viên ngành bảo hiểm xã hội tin tưởng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017.

Tại Hội nghị, Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng Giấy khen cho 5 tập thể đảng: Chi bộ Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Chi bộ Vụ Tài chính - Kế toán, Đảng bộ Văn phòng, Chi bộ Văn phòng Đảng- Đoàn thể, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2016; và 28 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.

Đồng thời, tặng Giấy khen đối với 5 tập thể và 10 cá nhân thuộc Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có thành tích trong đợt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

N.Thảo