Nâng mức tiền mua xe công cho quan chức Bộ Tài chính

05/05/2011 15:03
Theo Bộ Tài chính, Bộ này đang xây dựng dự thảo quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô phục vụ công tác trong các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính.

Theo Bộ Tài chính, Bộ này đang xây dựng dự thảo quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô phục vụ công tác trong các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính.

Theo đó, bộ trưởng (và các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 9,7 trở lên) được sử dụng một xe ô tô đưa đón đi làm và công tác với giá mua tối đa là 1,1 tỷ đồng (thay vì mức 800 triệu đồng như hiện nay). Tương tự, các chức danh khác đều được nâng mức giá trị xe đi công tác như: xe phục vụ thứ trưởng được nâng từ 700 triệu đồng lên 920 triệu đồng/xe; các lãnh đạo có hệ số phụ cấp lãnh đạo từ 0,7 đến 1,25 được nâng từ mức 550 triệu đồng lên 720 triệu đồng/xe; xe ô tô của các công ty do Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ 100% được nâng từ mức 650 triệu đồng lên 840 triệu đồng/xe và từ 550 triệu đồng lên 720 triệu đồng/xe (tùy theo chức danh).

Dự thảo này cũng quy định ngoài bộ trưởng, các chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc công ty mẹ - tập đoàn kinh tế nhà nước do Thủ tướng quyết định và các chức danh tương đương được phép có xe đưa đón từ nhà đến nơi làm việc hàng ngày. Các chức danh khác chỉ được sử dụng xe khi đi công tác.

Theo H.Thành/SGTT