Nếu có gì không đúng, không tốt thì nhân dân sẽ đánh giá Chính phủ

22/07/2015 07:52 Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ rõ như vậy, đồng thời yêu cầu quyết tâm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đặc biệt phải quan tâm tới công tác cán bộ.

Ngày 21/7, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV nhiệm kỳ 2015-2020.

Để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu phải hết sức quan tâm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí trong đảng; thực hiện tốt các nguyên tắc trong sinh hoạt đảng… trong đó phải đặc biệt quan tâm tới công tác tổ chức cán bộ; tuyển dụng, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, xử lý cán bộ phải thực sự công tâm, khách quan, dân chủ, theo đúng nguyên tắc, quy định, quy trình; đồng thời tiếp tục chú trọng công tác giáo dục, xây dựng phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên; không để xảy ra những hành vi sai phạm, tiêu cực, nhũng nhiễu.

“Mỗi việc làm, mỗi ý kiến của các đồng chí chí ảnh hưởng rất rộng lớn. Nếu có gì không đúng, không tốt xảy ra thì nhân dân, doanh nghiệp, các bộ, ngành, địa phương không chỉ đánh giá, phê phán cá nhân các đồng chí mà sẽ đánh giá cả Văn phòng Chính phủ, Chính phủ”, Thủ tướng chỉ rõ.

Thủ tướng yêu cầu chú trọng công tác tuyển chọn cán bộ. ảnh: Quang Hiếu/VGP.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng lưu ý, Văn phòng Chính phủ phải đặc biệt coi trọng công tác thông tin, truyền thông vì đây là một trong những chức năng, nhiệm vụ chính của Văn phòng Chính phủ.

Nhấn mạnh công tác thông tin truyền thông thời gian qua đã được Văn phòng Chính phủ triển khai thực hiện hiệu quả, nhưng Thủ tướng cho rằng cần phải làm tốt hơn nữa công tác này. Phải cung cấp nhanh chóng, chính xác, kịp thời thông tin về chủ tương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, những giải pháp chỉ đạo, quản lý, điều hành của Chính phủ trên các lĩnh vực, nhất là những thông tin được xã hội, người dân quan tâm, từ đó tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất cao trong toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội đề ra.

Bên cạnh việc chủ động cung cấp thông tin, Văn phòng Chính phủ cần phải tạo lập các kênh để tiếp nhận thông tin của xã hội, người dân, doanh nghiệp nhằm bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, luật pháp.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Đã là lãnh đạo, quản lý, điều hành thì phải ban hành quyết định, đã ban hành quyết định thì toàn dân phải biết để thực hiện. Do đó, chúng ta phải cung cấp đầy đủ, nhanh chóng, chính xác, kịp thời những thông tin liên quan trực tiếp đến lợi ích của người dân; điều chỉnh hoạt động của toàn xã hội; đáp ứng quyền được thông tin của người dân đã được Hiến định”.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ phải là cơ quan đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin; đồng thời đi đầu tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn cuộc sống, tiến tới thực hiện Chính phủ điện tử.

“Phải ứng dụng tối đa công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành. Chỉ có ứng dụng thông tin chúng ta mới có điều kiện để nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành; bảo đảm xử lý công việc nhanh, tiết kiệm công sức, tiền bạc, thúc đẩy cải cách hành chính và ngăn ngừa tiêu cực, phiền hà” - Thủ tướng yêu cầu.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu Văn phòng Chính phủ tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cầu kỹ thuật phục vụ cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ với yêu cầu chặt chẽ, phù hợp và hết sức tiết kiệm; làm đúng pháp luật và các quy định của Nhà  nước về mua sắm công, đầu tư trang thiết bị, không để bất cứ một vụ việc tiêu cực nào xảy ra. 

Ngọc Quang