Nga cấm quan chức mở tài khoản ngân hàng, sở hữu tài sản ở nước ngoài

25/04/2013 13:00 Hồng Thủy (nguồn: China News)
(GDVN) - Các quan chức chính phủ Nga và các đối tượng nằm trong phạm vi điều chỉnh của luật có 3 tháng để dừng hoạt động của tất cả các tài khoản, tài sản này ở nước ngoài, những ai vi phạm đều bị cách chức.

Tổng thống Nga Putin

Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) ngày hôm qua 24/4 đã thông qua một dự luật cấm các quan chức chính phủ Nga mở tài khoản ngân hàng cũng như sở hữu cổ phiếu/chứng khoán ở nước ngoài, dự luật này sẽ trở thành luật có hiệu lực sau khi được Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) thông qua và Tổng thống Putin ký sắc lệnh ban hành.

Đối tượng nằm trong phạm vi hiệu lực của dự luật này bao gồm Thủ tướng, các Phó thủ tướng, các Bộ trưởng và vợ con (chưa thành niên). Ngoài ra luật này cũng được áp dụng với các nghị sĩ, thành viên Hội đồng Liên bang và các ứng viên của 2 cơ quan này cùng thủ trưởng, phó thủ trưởng các cơ quan trực thuộc chính phủ liên bang, các tập đoàn nhà nước, quan chức đứng đầu các địa phương.

Ngoài tài khoản ngân hàng, cổ phiếu, chứng khoán, ngay cả các hiện vật có giá trị như vàng bạc, ngoại tệ, tín dụng mà các quan chức Nga và vợ con sở hữu ở nước ngoài cũng đều bị quy là bất hợp pháp.

Sau khi dự luật này chính thức được thông qua và ban hành thành luật, các quan chức chính phủ Nga và các đối tượng nằm trong phạm vi điều chỉnh của luật có 3 tháng để dừng hoạt động của tất cả các tài khoản, tài sản này ở nước ngoài, những ai vi phạm đều bị cách chức.Hồng Thủy (nguồn: China News)