Nga trang bị 6 xe bọc thép Tiger-M cho Trung đoàn cơ giới 136

30/10/2011 16:20 Lê Dũng (theo Mil, RA)
(GDVN) - Trung đoàn bộ binh cơ giới số 136 của Nga vừa được trang bị tất cả 6 xe bọc thép hỗ trợ chiến đấu loại Tiger-M. Dưới đây là một số hình ảnh.

Lê Dũng (theo Mil, RA)